top of page

Tắt tính năng Dạng xem được Bảo vệ khi mở tài liệu Word và Excel

Thật khó chịu khi chúng tôi khởi động các tệp Word và Excel hiển thị Chế độ xem được Bảo vệ và chúng tôi không thể chỉnh sửa tệp đó nếu chúng tôi không nhấp vào Bật Chỉnh sửa. Trong bài viết này, Thủ thuật Phần mềm sẽ hướng dẫn bạn cách tắt tính năng Chế độ xem được bảo vệ trên Word và Excel.

Tắt tính năng Dạng xem được Bảo vệ khi mở tài liệu Word và Excel

1. Tắt tính năng Dạng xem được Bảo vệ trên Word

Bước 1: Bạn tiến hành chọn File để mở thêm các tùy chọn.

Chọn Tệp để mở các tùy chọn

Bước 2: Sau đó, bạn chọn Tùy chọn để xem cài đặt trên Word.

Lựa chọn các phương án

Bước 3: Tiếp theo, chọn Trust Centerr và chọn Trust Center Settings…

Chọn Cài đặt Trung tâm Tin cậy

Bước 4: Cuối cùng, chọn tab Chế độ xem được bảo vệ và bỏ chọn 3 dòng sau:

  1. Bật Chế độ xem được Bảo vệ cho các tệp có nguồn gốc từ internet

  2. Bật Chế độ xem được bảo vệ cho các tệp nằm ở các vị trí có khả năng không an toàn

  3. Bật Chế độ xem được Bảo vệ cho tệp đính kèm Outlook

Sau đó, nhấp vào OK để lưu cài đặt của bạn. Kể từ bây giờ, khi bạn tập tin Word, bạn sẽ không còn thấy thông báo Dạng xem được Bảo vệ nữa.

Thiết lập Chế độ xem được Bảo vệ

2. Tắt tính năng Dạng xem được Bảo vệ trên Excel

Bước 1: Bạn tiến hành chọn File để mở thêm các tùy chọn.

Chọn tập tin

Bước 2: Sau đó, bạn chọn Tùy chọn để xem cài đặt trên Excel.

Chọn Tùy chọn trong Excel

Bước 3: Tiếp theo, chọn Trust Centerr và chọn Trust Center Settings…

Chọn Cài đặt Trung tâm Tin cậy trong Excel

Bước 4: Cuối cùng, chọn tab Chế độ xem được bảo vệ và bỏ chọn 3 dòng sau:

  1. Bật Chế độ xem được Bảo vệ cho các tệp có nguồn gốc từ internet

  2. Bật Chế độ xem được bảo vệ cho các tệp nằm ở các vị trí có khả năng không an toàn

  3. Bật Chế độ xem được Bảo vệ cho tệp đính kèm Outlook

Sau đó, nhấp vào OK để lưu cài đặt của bạn. Kể từ bây giờ, khi bạn tập tin Word, bạn sẽ không còn thấy thông báo Dạng xem được Bảo vệ nữa.

Đã xóa 3 tùy chọn trong Chế độ xem được bảo vệ

Trong bài viết này, Thủ thuật Phần mềm đã hướng dẫn bạn cách tắt Chế độ xem được Bảo vệ khi mở tệp trong Word và Excel. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

12 views0 comments
bottom of page