top of page

Tất cả những gì bạn cần biết về thuế nhà ở

Thuế xây dựng nhà ở là gì? Gồm những loại nào? Cách tính và thanh toán các khoản phí trên? Hãy cùng bất động sản ODT tìm hiểu những điều cần biết về thuế xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

1. Thuế xây dựng nhà ở là gì?

Tất cả những gì bạn cần biết về thuế nhà ở

Nộp thuế xây dựng nhà ở là trách nhiệm của mọi công dân.

Thuế xây dựng nhà ở là loại thuế mà cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng nhà ở phải nộp cho cơ quan quản lý thuế địa phương theo quy định của pháp luật.

Nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân. Bất cứ ai có hành vi trốn thuế, không đăng ký, kê khai và nộp thuế trong quá trình xây dựng sẽ bị coi là vi phạm pháp luật về thuế xây dựng và phải chịu các chế tài của pháp luật.

Bạn cần đóng thuế khi được cấp giấy phép xây dựng để việc xây dựng nhà không bị gián đoạn và quyền lợi của bạn được pháp luật bảo vệ.

2. Đối tượng được miễn thuế khi xây dựng nhà ở

Theo quy định của pháp luật, việc nộp thuế xây dựng nhà ở là yêu cầu bắt buộc khi xây nhà. Tuy nhiên, theo mã số thuế mới ban hành, một số đối tượng được miễn thuế, thậm chí mức miễn thuế là 100%. Cụ thể là các đối tượng sau:

 1. Nhà của người hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945

 2. Nhà ở cho quân nhân ưu tú hạng 1, 4, 2 và bệnh binh 1/3

 3. Ngôi nhà của mẹ việt nam anh hùng

 4. Nhà của bố mẹ liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

 5. Nhà ở xã hội, nhà ở công vụ

 6. Nhà ở cho hộ nghèo

 7. Nhà ở cho trẻ mồ côi và người khuyết tật

3. Cách tính thuế xây dựng nhà ở

Có nhiều loại thuế xây dựng nhà ở cần phải nộp.

Tùy từng loại thuế mà có cách tính khác nhau. Cụ thể, các loại thuế, phí khi tiến hành xây dựng nhà ở bao gồm thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ hoàn công.

3.1. Excise

Đây là loại thuế xây dựng nhà ở tư nhân mà doanh nghiệp phải nộp hàng năm trực tiếp cho cơ quan thuế. Thuế này đánh vào doanh thu của năm kinh doanh liền kề hoặc số vốn đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đối tượng phải nộp thuế môn bài là các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức thu thuế tùy theo từng địa phương mà chia thành hai trường hợp cụ thể như sau:

 1. Dựa trên vật liệu xây dựng do cá nhân và gia đình kê khai

 2. Dựa trên thông tin đã kê khai của nhà thầu

Theo Thông tư 302/2016 / TT-BTC, việc nộp thuế Môn bài được xác định như sau:

 1. Thu nhập dưới 100 triệu / năm được miễn thuế môn bài

 2. Thu nhập từ 100 triệu đến 300 triệu / năm thì thuế môn bài cả năm phải đóng là 300.000đ.

 3. Thu nhập từ 300 triệu đến 500 triệu / năm, thuế môn bài cả năm là 500.000 đồng

 4. Nếu thu nhập trên 500 triệu / năm thì thuế môn bài cả năm phải nộp là 1.000.000 đồng.

3.2. Thuế VAT

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu mà nhà thầu xây dựng phải nộp sau khi hai bên ký kết xong các điều khoản trong hợp đồng. Để đảm bảo trách nhiệm và tránh những tranh chấp có thể xảy ra, mức thuế này cần được quy định rõ ràng, minh bạch trong hợp đồng dịch vụ cho thuê xây dựng nhà ở.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015 / TT-BTC, thuế giá trị gia tăng được tính theo công thức sau:

Thuế giá trị gia tăng = Doanh thu tính thuế x Thuế suất thuế giá trị gia tăng%

Trong đó doanh thu tính thuế giá trị gia tăng bằng đơn giá nhân với diện tích hoặc giá toàn bộ công việc thực hiện trong hợp đồng xây dựng. Tỷ lệ phần trăm tính thuế giá trị gia tăng tùy theo tính chất của hợp đồng xây dựng: Cung cấp vật liệu xây dựng (thuế suất 3%) và không cung cấp vật liệu xây dựng (thuế suất 5%).

3.3. thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản mà người có thu nhập trích một phần tiền lương hoặc các nguồn thu khác để nộp vào ngân sách nhà nước. Thuế thu nhập cá nhân cũng là một loại thuế nội bộ khi xây nhà. Đối tượng nộp thuế là tất cả công nhân tham gia xây dựng.

Trường hợp hộ gia đình thuê thầu thì người nhận thầu sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân. Người phải nộp thuế thu nhập cá nhân không được trốn tránh, chối bỏ trách nhiệm. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân:

Thuế thu nhập cá nhân = doanh thu chịu thuế x tỷ lệ thu nhập cá nhân trên doanh thu x thuế suất thuế thu nhập cá nhân (khấu trừ 10%)

3.4. Đã hoàn thành phí đăng ký

Thuế xây dựng khu dân cư cuối cùng mà bạn sẽ phải trả là phí hoàn trả trước. Cá nhân có trách nhiệm nộp đầy đủ lệ phí đăng ký đã hoàn thành. Theo Nghị định 140/2016, đối tượng nộp phí này sẽ khác nhau tùy từng trường hợp.

Cụ thể, nếu chủ nhà và bên cho thuê trọn gói thì bên nhận thầu sẽ phải nộp các loại thuế phí trước bạ như nhau. Trường hợp bên xây nhà chỉ thuê nhân công hoặc thực hiện chính sách thuê thầu nhưng không có hợp đồng, chứng từ chứng minh chi phí nộp thuế thì người phải nộp khoản phí này là bên xây dựng. Tuy nhiên, chủ nhà và người xây dựng có thể nói chuyện với nhau và quyết định ai sẽ phải trả khoản thuế này theo hợp đồng đã thỏa thuận.

1 view0 comments

Comments


bottom of page