top of page

[Tải ngay] Tìm hiểu mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là văn bản bắt buộc, có giá trị pháp lý khi bạn muốn tặng cho nhà đất. Dưới đây, bất động sản ODT sẽ giúp bạn tìm hiểu về mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất.

1. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là gì?

[Tải ngay]  Tìm hiểu mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất

Việc tặng cho nhà, đất cần phải được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực thì mới có giá trị pháp lý và được pháp luật công nhận là quyền sở hữu của người nhận đối với tài sản được tặng cho. Văn bản này được gọi là hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

Nói cách khác, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên tặng cho mà không yêu cầu bồi thường. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng ý nhận theo quy định của Luật Đất đai.

Vì quyền sử dụng đất và đất đai là tài sản quan trọng, có giá trị lớn nên hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cần có những quy định chặt chẽ hơn so với hợp đồng tặng cho các loại tài sản khác.

2. Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013, hợp đồng tặng cho đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chỉ có giá trị pháp lý khi được công chứng, chứng thực. Công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản sẽ giúp đảm bảo tính hợp pháp của hợp đồng, tránh những tranh chấp có thể xảy ra sau này.

Trường hợp tài sản đó phải đăng ký thì phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định. Nếu tài sản chưa đăng ký thì hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ ngày hai bên chuyển nhượng tài sản. Nếu là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu.

3. Nội dung hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Nội dung và các quy định chung về hợp đồng tặng cho bất động sản được điều chỉnh bởi Bộ luật dân sự 2015. Nội dung của loại hợp đồng này cần đảm bảo các quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan. Quan thoại.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau đây:

 1. Tên và địa chỉ của các bên

 2. Lý do tặng cho quyền sử dụng đất

 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên

 4. Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và hiện trạng đất

 5. Thời hạn sử dụng đất còn lại của bên tặng cho

 6. Quyền của bên thứ ba đối với đất được tặng cho

 7. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng

4. Các giấy tờ quan trọng khi công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất

Khi công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

 1. Phiếu yêu cầu công chứng bao gồm các thông tin như họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu công chứng; nội dung cần công chứng; danh sách các tài liệu được gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng; họ, tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng và thời gian nhận hồ sơ.

 2. Soạn thảo hợp đồng và giao dịch.

 3. Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng (chứng minh nhân dân).

 4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao giấy tờ thay thế theo quy định của pháp luật.

 5. Bản sao các tài liệu khác có liên quan đến hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Thời hạn công chứng không quá 02 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu công chứng.

5. Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất

Việc tìm hiểu hợp đồng tặng cho bất động sản là rất quan trọng để đảm bảo giao dịch mua bán được diễn ra thuận lợi, đầy đủ tính pháp lý và đúng quy định của pháp luật.

Xem mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất tại đây.

6. Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng tặng cho bất động sản

Căn cứ vào nội dung của hợp đồng tặng cho bất động sản, dưới đây là một số mục bạn cần lưu ý khi soạn thảo để đảm bảo hợp đồng được chính xác, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.

 1. Trong phần tại: Ghi rõ địa chỉ Văn phòng / Văn phòng công chứng – nơi chứng thực hợp đồng tặng cho nhà đất.

 2. Ghi rõ họ, tên, năm sinh, số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu của người cho (Bên A) và người nhận (Bên B).

 3. Trong nội dung thông tin về tài sản được tặng cho. Nếu là đất thì cần ghi rõ thông tin về thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ cụ thể, diện tích, thời hạn, nguồn gốc sử dụng đất… Đừng quên đính kèm thông tin về Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất. Nếu tài sản tặng cho là nhà ở thì phải ghi rõ loại nhà, diện tích sàn xây dựng, kết cấu nhà, số tầng, thời hạn sử dụng, … và kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở.

1 view0 comments

Comments


bottom of page