top of page

Tạo siêu kết nối trong Excel

Siêu liên kết Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn tạo siêu liên kết đến trang web, tới một sheet khác trong cùng một file excel, để liên kết với file excel mới tạo và liên kết với một địa chỉ email.

Bước 1: Bạn chọn ô muốn chèn siêu liên kết, sau đó nhấp chuột phải chọn Hyperlink (hoặc bạn chọn Insert -> Hyperlink, hoặc Ctrl + K).

Siêu liên kết

Bước 2: Trong Chèn siêu kết nối, bạn có thể chèn đường dẫn cho các mục đích sau:

– Tạo siêu liên kết đến một trang web.

– Tạo siêu liên kết đến một trang tính trong tệp.

– Tạo siêu liên kết đến tệp excel mới tạo.

– Tạo siêu liên kết đến địa chỉ email.

1. Tạo một siêu liên kết đến một trang web.

Trong Chèn siêu kết nối, hãy chọn Tệp hiện có hoặc Trang Web. Tại đây bạn nhập địa chỉ trang web tại Address, nhập nội dung hiển thị siêu liên kết vào Text để hiển thị. Bấm Mẹo màn hình để nhập nội dung được hiển thị khi bạn di chuột qua nội dung hiển thị siêu kết nối.

ĐƯỢC RỒI

Sau đó bạn bấm OK, liên kết sẽ được tạo.

Liên kết được tạo

Bạn chỉ cần kích con trỏ chuột vào liên kết và trang web sẽ được truy cập.

2. Tạo siêu liên kết đến một trang tính trong excel.

Trong Chèn siêu kết nối, hãy chọn Đặt trong Tài liệu này.

Để liên kết đến một trang tính nào đó trong tệp excel, hãy chọn tên trang tính trong phần Hoặc chọn một nơi trong tài liệu này và nhập nội dung vào Văn bản để hiển thị hoặc Mẹo màn hình. Sau đó, bạn bấm OK.

Được 2

Sau khi tạo liên kết, bạn chỉ cần nhấp vào siêu liên kết và ngay lập tức con trỏ chuột sẽ di chuyển đến sheet mà bạn đã chọn.

3. Tạo siêu liên kết đến tệp excel mới được tạo.

Trong Chèn siêu kết nối, hãy chọn Tạo tài liệu mới.

Bạn bấm Thay đổi và chọn đường dẫn cho tệp excel mới cần tạo, nhập tên cho tệp cần tạo vào Tên tài liệu mới. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhập nội dung vào Text để hiển thị và ScreenTip nếu muốn.

Được 3

Sau đó bạn bấm OK, file excel mới tạo sẽ hiển thị để bạn tắt hoặc thao tác nếu muốn. Lần tới khi bạn muốn mở tệp mới tạo, chỉ cần nhấp vào siêu liên kết mà bạn đã liên kết. Một thông báo hiện ra, nếu bạn chọn Yes thì file excel mới tạo sẽ được hiển thị.

Đúng

4. Tạo siêu liên kết đến địa chỉ email.

Trong Chèn siêu kết nối, hãy chọn Địa chỉ email. Sau đó nhập địa chỉ email cần gửi vào phần Địa chỉ email, và nhập nội dung chủ đề vào phần Chủ đề. Cuối cùng bấm OK.

Được 4

Như vậy bạn đã biết cách tạo siêu liên kết trong Excel, tùy theo mục đích sử dụng mà bạn tạo liên kết cho phù hợp với nội dung.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page