top of page

Tạo mục lục cho danh sách Trang tính trong Excel

Bảng tính Excel của bạn có nhiều sheet, bạn muốn quản lý chúng một cách khoa học nhất để khi cần thiết có thể mở nhanh. Để quản lý trang tính nhanh chóng và đơn giản, bạn cần tạo mục lục danh sách các trang tính trong file Excel.

Đây là hai cách để tạo mục lục cho danh sách trang tính trong Excel.

Cách 1: Tạo mục lục danh sách các sheet theo cách thủ công.

Bước 1: Tạo một sheet mới nên đặt ở đầu các sheet khác, tại đây bạn tạo danh sách tên sheet theo bất kỳ thứ tự nào bạn muốn.

Danh sách Trang tính

Bước 2: Chọn tên sheet đầu tiên trong danh sách vừa tạo, nhấp chuột phải chọn Hyperlink (hoặc Ctrl + K).

Siêu liên kết

Bước 3: Hộp thoại Insert Hyperlink xuất hiện, bạn chọn mục Place in This Document trong phần Link to, sau đó chọn tên sheet muốn đến và nhấn OK để hoàn tất.

Đặt trong tài liệu này

Thực hiện theo các bước tương tự với tên trang tính bên dưới, cuối cùng bạn sẽ nhận được danh sách các trang tính trong Excel. Bạn chỉ cần nhấp vào tên trang tính, trang tính bạn đã chọn sẽ được mở ra.

Mục lục

Nhưng đây là cách bạn có thể sử dụng với các tệp Excel có ít trang tính, nếu có nhiều trang tính bạn nên làm như sau.

Phương pháp 2: Sử dụng VBA trong Excel.

Bước 1: Trên tệp Excel, bạn cần tạo mục lục cho danh sách các trang tính, nhấn tổ hợp phím Alt + F11 để mở Visual Basic Editor.

Nhấn ALT F11

Bước 2: Trên cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications, chọn Chèn -> Mô-đun.

Mô-đun

Bước 3: Copy toàn bộ đoạn mã bên dưới và dán vào khung Module.

Private Sub CreateTableOfContents () Dim wsSheet As Worksheet Dim ws As Worksheet Dim Counter As Long On Error Resume Next Set wsSheet = Sheets (“Mucluc”) ‘Kiểm tra tai của Trang tính Lỗi GoTo 0 Nếu wsSheet Không có gì thì’ có thể được thêm vào giá trị Workbook Đặt wsSheet = ActiveWorkbook.Sheets.Add (Before: = Worksheets (1)) wsSheet.Name = “Mucluc” End If With wsSheet .Cells (2, 1) = “CAC SCHEDULE DANH SÁCH” SHEET “.Cells (2 , 1) .Name = “Index” .Cells (4, 1) .Value = “STT” .Cells (4, 2) .Value = “Ten Sheet” End With ‘Merge Cell With Range (“A2: B2”) .Merge .HorizontalAlignment = xlCenter .Font.Bold = True End With ‘Set ColumnWidth With Columns (“A: A”) .ColumnWidth = 8 .HorizontalAlignment = xlCenter End With Range (“A4”). HorizontalAlignment = xlCenter .Font. Bold = True End With Columns (“B: B”). ColumnWidth = 30 With Range (“B4”) .HorizontalAlignment = xlCenter .Font.Bold = True End With Counter = 1 For Each ws In Worksheets If ws.Name <> wsSheet.Name Then ‘Gather value cot tu tu wsShee t.Cells (Counter + 4, 1) .Value = Counter ‘Tạo liên kết wsSheet.Hyperlinks.Add Anchor: = wsSheet.Cells (Counter + 4, 2), _ Address: = “”, _ SubAddress: = ws. Name & “! A1”, _ ScreenTip: = ws.Name, _ TextToDisplay: = ws.Name ‘Them nut Đi tới Sheet With ws .Hyperlinks.Add Anchor: =. Range (“H1”), Address: = “” , SubAddress: = “Index”, TextToDisplay: = “Turn over” End With Counter = Counter + 1 End If Next ws Đặt xlSheet = Không có gì End Sub

Bước 4: Sau đó bạn bấm Run -> Run Sub hoặc phím F5 để chương trình chạy.

Chạy Sub

Lúc này, file Excel của bạn sẽ có một sheet Mucluc và trong đó là mục lục danh sách các sheet trong Excel. Muốn mở sheet nào thì chỉ cần kích con trỏ chuột vào tên sheet đó trong danh sách sheet.

Kết quả

Như vậy với hai cách tạo mục lục cho danh sách trang tính trong Excel, hy vọng bạn có thể dễ dàng áp dụng cho tập tin Excel của mình. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

42 views0 comments

Comments


bottom of page