top of page

Tạo lịch trong Excel

Bạn muốn tạo lịch, chèn lịch trong Excel để in và sử dụng hoặc làm cho bảng tính đẹp hơn. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tạo lịch trong Excel từ đơn giản đến nâng cao để các bạn tham khảo.

1. Tạo lịch trong Excel mỗi lần một năm.

Ví dụ về tạo lịch 2018.

Bước 1: Tạo bảng theo mẫu là tháng 1 trong năm, đối chiếu xem ngày 1/1/2018 rơi vào ngày nào. Ở đây, ngày đầu tiên rơi vào thứ Hai, vì vậy hãy nhập giá trị của ngày thứ 2 là ngày 1 tháng 1 năm 2018.

Nhập giá trị cho Thứ Hai, ngày 1 tháng 1 năm 2018

Bước 2: Giá trị của ngày thứ 3 bằng giá trị của ô ngày thứ 2 cộng với 1, tương tự tính giá trị cho các ô còn lại. Riêng ô đầu tiên của hàng thứ 4, bạn cần áp dụng hàm If để tránh trường hợp tháng vượt quá 31 hoặc hơn 28 ngày bằng cách nhập công thức: = IF (H10 <> “”, IF (MONTH (H10 ) <> THÁNG (H10 + 1), “”, H10 + 1), “”)

Áp dụng hàm If để tránh vượt quá tháng có 31 hoặc 28 ngày

Bước 3: Giá trị ô tiếp theo được tính theo giá trị ô trước nó -> nhập công thức: = IF (B11 <> “”, IF (MONTH (B11) <> MONTH (B11 + 1), “”, B11 +1), “”)

Giá trị của ô tiếp theo được tính theo giá trị của ô trước nó

Kết quả đã tạo lịch cho tháng 1:

Kết quả đã tạo lịch cho tháng 1

Bước 4: Để lịch chỉ hiển thị giá trị ngày -> chọn toàn bộ nội dung tháng 1 -> bấm chuột phải chọn Format Cell trong phần Custom nhập d -> OK:

Để lịch chỉ hiển thị giá trị ngày

Sau khi nhấp vào Ok, kết quả là:

Sau khi nhấn Ok, kết quả là

Bước 5: Bạn cần định dạng lại bảng trước khi sao chép:

Định dạng bảng trước khi sao chép

Bước 6: Copy bảng vừa tạo thành 3 bảng như hình:

Sao chép bảng mới tạo thành 3 bảng

Chỉnh sửa ngày của các tháng cho phù hợp, xác định xem ngày cuối cùng của tháng trước là ngày gì -> sau đó sửa ngày đầu tiên của tháng sau rơi vào ngày nào cho phù hợp, ví dụ ngày 31-1 rơi vào thứ 4 -> 1-2 rơi vào thứ Năm:

Sửa ngày của các tháng cho phù hợp

Bước 7: Sau khi chỉnh sửa 3 tháng, sao chép 3 tháng cho đủ 12 tháng -> tiến hành sửa ngày cho phù hợp (lưu ý chỉ sửa vài ngày đầu, các ngày sau sẽ tự động nhảy theo công thức):

Sao chép đủ 12 tháng

Sau khi chỉnh sửa, bạn đã tạo lịch 12 tháng cho năm 2018:

Đã tạo lịch 12 tháng cho năm 2018

Bước 8: Thêm đánh dấu một số ngày lễ trong năm, ví dụ có 2 ngày nghỉ 30/4 và 1/5, bạn tạo vùng dữ liệu chứa 2 ngày đó -> chọn từ ngày đầu năm đến tháng cuối cùng -> chuyển đến tab Trang đầu -> Định dạng có điều kiện -> Thước mới:

Chuyển đến tab Trang đầu - Định dạng có điều kiện - Thước mới

Bước 9: Xuất hiện hộp thoại nhập công thức: Match (B7, $ Z7 $ Z13,0). Trong đó B7 là ô đầu tiên của tháng đầu tiên, $ Z7 $ Z13 là vùng dữ liệu chứa ngày được đánh dấu. Bấm Định dạng để định dạng màu nền và văn bản cho ô chứa ngày tháng được đánh dấu:

Nhập công thức Khớp (B7, $ Z7: $ Z13,0)

Bước 10: Chọn màu nền và màu chữ cho ô cần kiểm tra -> OK:

Chọn màu nền và màu văn bản cho hộp được chọn

Kết quả là lịch cho năm 2018 và các ngày lễ được đánh dấu màu đỏ. Ngoài ra, bạn có thể đánh dấu những ngày đặc biệt cho bản thân và gia đình:

Kết quả là lịch cho năm 2018 và các ngày lễ được đánh dấu màu đỏ

Ngoài ra, bạn có thể chèn ảnh gia đình… Việc cuối cùng bạn chỉ cần làm là in lịch do chính tay mình tạo ra. Chúc may mắn!

Phương pháp 2: Tạo lịch trong Excel cho nhiều năm

Tại đây, bạn có thể tạo lịch cho các năm khác nhau, tùy thuộc vào dữ liệu đầu vào của bạn.

Bước 1: Chèn 2 hộp tổ hợp để tạo lựa chọn tháng và năm cho lịch:

Chèn 2 hộp tổ hợp để tạo lựa chọn tháng và năm cho lịch

Bước 2: Tạo 2 cột dữ liệu tương ứng chứa tháng trong năm và các năm bạn muốn tạo lịch, ví dụ ở đây tạo lịch từ 1990 đến 2080, giá trị này do bạn chọn. Tiếp theo bạn click chuột phải vào combobox vừa tạo và chọn Format Control -> xuất hiện hộp thoại -> chọn tab Control -> trong phần Input range chọn dải dữ liệu chứa các tháng, trong mục Cell link chọn giá trị của ô A3 để lấy giá trị tháng liên kết với lịch -> bấm OK:

Tạo cột dữ liệu chứa tháng trong năm

Bước 3: Tương tự như tạo dữ liệu trong năm, lấy ô A4 làm ô liên kết dữ liệu:

Tương tự, tạo dữ liệu cho năm

Bước 4: Lấy giá trị combobox do người dùng chọn bằng chức năng Chỉ mục của vùng dữ liệu tháng có số thứ tự trong ô A3 để lấy giá trị tháng liên quan để tạo lịch tháng đó:

Nhận giá trị trong tháng

Bước 5: Tương tự lấy giá trị năm:

Tương tự, lấy giá trị năm

Bước 6: Nhập công thức: Datevalue (“1 -“ & B3 & ”-“ & B4) để lấy giá trị tháng và năm hiển thị lịch:

Nhập công thức Giá trị ngày (“1 -“ & B3 & ”-“ & B4)

Kết quả thu được tháng và năm mà người dùng muốn hiển thị lịch:

Kết quả thu được tháng và năm mà người dùng muốn hiển thị lịch

Bước 7: Trong ô đầu tiên của tháng, hãy kiểm tra Chủ nhật bằng cách nhập công thức: If (WEEKDAY ($ C $ 7) = COLUMNS ($ C $ 8: C8), $ C7, ””) -> nhấn Enter:

Tại ô đầu tiên của tháng, hãy kiểm tra Chủ nhật

Bước 8: Vào ngày thứ 2, nhập công thức: If (C9 <> ””, C9 + 1, if (WEEKDAY ($ C $ 7) = COLUMNS ($ C $ 8: D8), $ C7, ””))

Tính ngày thứ 2

Bước 9: Sao chép công thức cho các giá trị còn lại trong cùng một hàng:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại trong cùng một hàng

Bước 10: Ở hàng tiếp theo bạn làm tương tự nhưng lấy giá trị ở cuối hàng trước nó:

Tính toán hàng tiếp theo bằng cách lấy giá trị ở cuối hàng trước đó

Bước 11: Đối với hàng cuối cùng của tháng, bạn cần sử dụng hàm để tránh thêm hơn 31 hoặc 28 ngày bằng cách sử dụng hàm If (EOMONTH ($ C $ 7,0> I12, I12 + 1, ”’)

Tính toán hàng cuối cùng của tháng

Tương tự nhập giá trị để tính ô tiếp theo:

Tương tự nhập giá trị để tính ô tiếp theo

Bước 12: Định dạng dữ liệu ngày tháng để chỉ hiển thị ngày tháng bằng cách chọn lịch -> nhấp chuột phải chọn Format Cell trong phần Custom và nhập giá trị d -> OK:

Trong trường Tùy chỉnh, hãy nhập giá trị d

Bước 13: Bạn ẩn các giá trị ô để liên kết hiển thị lịch -> chọn các ô đó -> nhấp chuột phải chọn Format Cell -> trong phần Custom nhập 3 dấu chấm phẩy:

Trong trường Tùy chỉnh, hãy nhập 3 dấu chấm phẩy

Bước 14: Hiển thị định dạng lịch -> bạn đã tạo lịch cho nhiều năm khác nhau:

Lịch cho nhiều năm khác nhau

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tạo lịch trong Excel. Tùy theo cách sử dụng mà bạn có thể lựa chọn cách hiển thị lịch hợp lý. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Kommentare


bottom of page