top of page

Tìm hiểu về Thông tư 15/2016 / TT-BXD

Từ ngày 15/8/2016, Thông tư 15/2016 / TT-BXD chính thức có hiệu lực. Đây là hướng dẫn về giấy phép xây dựng. Vì vậy, những người có nhu cầu xây dựng và đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản buộc phải hiểu rõ và đầy đủ tất cả các điều khoản trong thông tư này. Nếu bạn còn đang phân vân về điều đó thì đừng bỏ lỡ nội dung trong bài viết này.

Tìm hiểu về Thông tư 15/2016 / TT-BXD

1. Tổng quan về Thông tư 15/2016 / TT-BXD

Hầu hết các công trình đều phải được cấp phép trước khi tiến hành xây dựng. Điều này đã được quy định rõ trong Luật Xây dựng. Thông tư 15/2016 / TT-BXD ra đời nhằm cụ thể hóa điều này. Theo đó, để được cấp phép, người có nhu cầu xây dựng, chủ đầu tư dự án phải nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Tất nhiên, tùy vào từng dự án mà ứng dụng sẽ được chia thành nhiều loại khác nhau. Đó là lý do tại sao nhiều người gặp khó khăn khi xin giấy phép. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng mới được chia thành 7 trường hợp, bao gồm:

 1. Đối với công trình phi tuyến tính

 2. Đối với công trình dọc tuyến trong đô thị

 3. Đối với các công trình tôn giáo

 4. Đối với các công trình tôn giáo

 5. Đối với các công trình quảng cáo

 6. Những công trình tượng đài, những bức tranh hoành tráng

Trong phần tiếp theo dưới đây, chúng tôi sẽ nêu rõ nội dung hồ sơ tương ứng với 7 trường hợp này.

2. Hồ sơ xin phép xây dựng đối với công trình trái tuyến.

Theo quy định của Thông tư, đối với công trình xây dựng ngoài đô thị, chủ đầu tư cần lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2016 / TT-BXD

 2. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các tài liệu, giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp

 3. Trường hợp xây dựng công trình ngoài nhóm đất có mục đích xây dựng thì phải có văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

 4. 2 bộ bản sao bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. Mỗi bộ gồm: Bản vẽ vị trí công trình trên thửa đất tỷ lệ 1/100 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình; bản vẽ mặt bằng, các mặt cắt chính và cao trình công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200; Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50; sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/50 – 1/200.

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng đối với công trình dọc tuyến đô thị

Theo Thông tư, đối với công trình xây dựng dọc theo tuyến đô thị, chủ đầu tư cần lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2016 / TT-BXD

 2. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các tài liệu, giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp

 3. Bản sao quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai

 4. 2 bộ bản sao bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. Mỗi bộ gồm: Bản đồ vị trí tuyến xây dựng tỷ lệ 1/100 – 1/500; Bản vẽ tổng mặt bằng hoặc bản vẽ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 – 1/5000; Bản vẽ mặt cắt tỷ lệ 1/50 – 1/200; mặt cắt dọc tỷ lệ 1/50 – 1/200; sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/100 – 1/500.

4. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng tôn giáo

Theo thông tư, đối với công trình tín ngưỡng, tôn giáo, chủ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2016 / TT-BXD

 2. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các tài liệu, giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp

 3. 2 bộ bản sao bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. Mỗi bộ gồm: Bản vẽ vị trí công trình trên thửa đất tỷ lệ 1/100 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình; bản vẽ mặt bằng, các mặt cắt chính và cao trình công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200; Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50; theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/50 – 1/200.

 4. Bản sao giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận về mức độ khẩn cấp và quy mô của công việc

Nếu có sai sót trong quá trình lập hồ sơ, cơ quan tiếp nhận sẽ yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ. Vì vậy, nhà đầu tư cần nắm rõ các quy định tại Thông tư 15/2016 để tránh tốn nhiều công sức và thời gian đi lại.

5. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng.

Xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng là nhu cầu thực tế ở nhiều khu vực, từ nông thôn đến thành thị. Những công trình này thường có quy mô lớn nên việc phải xin giấy phép trước khi xây dựng là điều đương nhiên. Theo quy định tại Thông tư, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2016 / TT-BXD

 2. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các tài liệu, giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp

 3. Bản sao văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về văn hóa, di tích lịch sử

 4. Bản sao hồ sơ vị trí dự án tỷ lệ 1/100 – 1/500; bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500; bản vẽ các cao độ, mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.

6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quảng cáo

Nhìn chung, hồ sơ xin phép đối với các công trình quảng cáo cũng tương tự như đối với các công trình xây dựng mới khác. Tuy nhiên, nó vẫn có một vài điểm khác biệt. Cụ thể, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2016 / TT-BXD

 2. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các tài liệu, giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp

 3. Bản sao hợp đồng thuê đất

 4. 2 bộ bản sao bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật được duyệt gồm: Bản đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 – 1/500; Bản vẽ mặt cắt và cao trình tỷ lệ 1/50 – 1/200

Đối với biển quảng cáo gắn vào công trình đã xây dựng cần bổ sung: Bản vẽ kết cấu nơi sẽ gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50; bản vẽ mặt đứng công trình nơi lắp biển quảng cáo tỷ lệ 1/50 – 1/100.

7. Đối với công trình của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế

Theo quy định tại Thông tư 15, bất kỳ trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng nào đều phải có đơn đề nghị cấp giấy phép. Ai muốn có thể in ra và điền hoặc viết tay. Ngoài ra, đối với công trình của tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao, chủ đầu tư cần chuẩn bị các hồ sơ khác tương tự như công trình phi tuyến.

8. Những lưu ý khi làm hồ sơ xin phép xây dựng theo thông tư 15/2016 / tt-bxd

Ngoài hồ sơ xin phép xây dựng thì địa điểm làm hồ sơ cũng là một câu hỏi được nhiều người đặt ra. Theo đó, người đề nghị cấp giấy phép phải nộp tại Bộ phận tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan hành chính cấp xã không được tiếp nhận hồ sơ trong mọi trường hợp.

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, luôn cất giữ các loại giấy tờ cẩn thận, sắp xếp ngăn nắp. Đối với các loại giấy hai bản, hãy đảm bảo ảnh hoàn chỉnh, tránh bỏ sót mất thời gian. Nếu có thể, hãy sắp xếp chúng theo một thứ tự cụ thể và cho vào túi đựng tài liệu

Về thời gian nộp hồ sơ, các cơ quan hành chính sẽ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, một số địa phương làm thêm vào sáng Chủ nhật.

Nhìn chung, các giấy tờ trong hồ sơ xin phép xây dựng khá đơn giản, không có gì phức tạp. Căn cứ vào loại công trình, lập hồ sơ đầy đủ theo Thông tư 15/2016 / TT-BXD. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các bài viết sắp tới của ODT bất động sản.

1 view0 comments

Comments


bottom of page