top of page

So sánh các hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel

Bài viết dưới đây giúp bạn phân biệt rõ ràng ý nghĩa và cách sử dụng giữa hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel.

1. Về ý nghĩa:

– Giống nhau: Cả hai hàm đều trả về số thứ tự.

– Sự khác biệt:

+ Hàm WEEKDAY trả về số thứ tự của ngày trong tuần.

+ Hàm WEEKNUM trả về số thứ tự của tuần trong năm.

+ Giá trị trả lại:

* Hàm WEEKDAY nằm trong tập hợp {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}.

* Hàm WEEKNUM lớn hơn giá trị hàm WEEKDAY tương ứng với tổng số tuần trong năm.

2. Về cú pháp:

2.1. HÀNG TUẦN. hàm số

Cú pháp: WEEKDAY (serial_number,[return_type]).

Trong đó:

– serial_number: là số thứ tự thể hiện ngày bạn muốn xác định ngày trong tuần, là tham số bắt buộc.

– return_type: là một số dùng để xác định kiểu của giá trị trả về, là một tham số tùy chọn, mặc định là 1, có các giá trị sau:

+ return_type = 1 hoặc bỏ qua: Giá trị từ 1 (Chủ nhật) đến 7 (Thứ bảy).

+ return_type = 2: Là số từ 1 (thứ 2) đến 7 (chủ nhật).

+ return_type = 3: Là số từ 1 (thứ 2) đến 7 (chủ nhật).

+ return_type = 11: Là số từ 1 (thứ 2) đến 7 (chủ nhật).

+ return_type = 12: Là số từ 1 (thứ 3) đến 7 (thứ 2).

+ return_type = 13: Là số từ 1 (thứ 4) đến 7 (thứ 3).

+ return_type = 14: Là số từ 1 (thứ 5) đến 7 (thứ 4).

+ return_type = 15: Là số từ 1 (thứ 6) đến 7 (thứ 5).

+ return_type = 16: Là số từ 1 (Thứ Bảy) đến 7 (Thứ Sáu).

+ return_type = 17: Là số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy).

2.2. TUẦN LỄ. hàm số

Cú pháp: WEEKNUM (serial_number,[return_type]).

Trong đó:

– serial_number: Là ngày trong tuần, là tham số bắt buộc.

– return_type: Là số để xác định ngày bắt đầu trong tuần, giá trị mặc định là 1 với các giá trị sau:

+ return_type = 1 hoặc bỏ qua -> tuần bắt đầu vào chủ nhật và giá trị = 1.

+ return_type = 2 -> tuần bắt đầu vào thứ Hai và giá trị = 1.

+ return_type = 11 -> tuần bắt đầu vào thứ Hai và giá trị = 1.

+ return_type = 12 -> tuần bắt đầu vào Thứ Ba và giá trị = 1.

+ return_type = 13 -> tuần bắt đầu vào thứ 4 và giá trị = 1.

+ return_type = 14 -> tuần bắt đầu vào thứ Năm và giá trị = 1.

+ return_type = 15 -> tuần bắt đầu vào thứ sáu và giá trị = 1.

+ return_type = 16 -> tuần bắt đầu vào thứ 7 và giá trị = 1.

+ return_type = 17 -> tuần bắt đầu vào chủ nhật và giá trị = 1.

+ return_type = 21 -> tuần bắt đầu vào thứ Hai và giá trị = 2.

Như vậy, về số tham số, hai hàm giống nhau nhưng khác nhau về giá trị của tham số và giá trị trả về.

3. Ví dụ:

Tính xem ngày 15/6/2016 là ngày gì và thuộc tuần nào trong năm.

So sánh các hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel

– Tính xem ngày 15/6/2016 có phải là ngày trong tuần không.

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức: = WEEKDAY (D6, D7).

So sánh các hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel 2

Nhấn Enter -> kết quả 15/6/2016 là ngày thứ 4 trong tuần.

So sánh các hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel 3

– Tính ngày 15/6/2016 thuộc tuần nào trong năm.

Trong ô cần tính toán, hãy nhập công thức: = WEEKNUM (D6, D7).

So sánh các hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel 4

Nhấn Enter -> 15/6/2016 là tuần thứ 25 của năm 2016.

So sánh các hàm WEEKDAY và WEEKNUM trong Excel 5

Như vậy với cùng một ngày sử dụng 2 hàm WEEKNUM và WEEKDAY sẽ xác định được đó là ngày thứ mấy trong tuần và thứ mấy trong tuần.

Trên đây là phần so sánh sự giống và khác nhau giữa hai hàm TUẦN LỄ và TUẦN HOÀN, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Comments


bottom of page