top of page

Sửa đổi trục biểu đồ trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn chi tiết cách sửa đổi các trục của biểu đồ trong Excel 2013.

Như đã biết đồ thị được tạo bởi 2 trục x và y. Khi đó nội dung biểu diễn dữ liệu trên các trục được hiển thị tương ứng với các trục. Sửa đổi các trục của biểu đồ là chỉnh sửa mô tả cho các trục dữ liệu:

Sửa đổi trục biểu đồ trong Excel 2013

Để chỉnh sửa nội dung của các trục trong biểu đồ, hãy làm như sau (Ví dụ: thay đổi trục Y ở đây):

Bước 1: Chỉnh sửa khung của trục.

– Bấm vào trục cần sửa đổi -> Định dạng -> Kiểu dáng -> chọn các thuộc tính cần sửa như:

+ Shape Fill: Chọn màu tô cho khung của trục.

+ Shape Outline: Chọn màu tô cho đường viền khung của trục.

+ Shape Effect: Chọn hiệu ứng cho khung của trục.

Sửa đổi khung của trục

Bước 2: Sửa đổi nội dung văn bản của trục:

– Bấm vào trục cần sửa -> Định dạng -> Kiểu WordArt -> chọn các thuộc tính cần sửa như:

+ Text Fill: Chọn màu tô cho nội dung văn bản của trục.

+ Text Outline: Chọn màu tô cho nội dung văn bản của trục.

+ Text Effect: Chọn hiệu ứng cho nội dung văn bản của trục.

Sửa đổi nội dung văn bản của trục

Thao tác tương tự với trục X. Bạn lưu ý rằng nội dung của văn bản hiển thị trên trục không thể thay đổi, nó chỉ thay đổi khi nội dung của nó trong bảng dữ liệu thay đổi.

– Kết quả sau khi chỉnh sửa nội dung các trục:

Kết quả sau khi chỉnh sửa nội dung của các trục

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sửa đổi các trục của biểu đồ trong Excel 2013.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

留言


bottom of page