top of page

Quy định về mẫu giấy mua bán đất viết tay mới và chuẩn nhất

Mua bán đất đai bằng giấy viết tay hiện khá phổ biến. Nhưng khi nào giấy mua bán đất viết tay có hiệu lực? Thủ tục cấp sổ bằng giấy viết tay như thế nào? Pháp luật quy định gì về mẫu giấy mua bán đất viết tay? Tất cả các câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.

1. Mẫu giấy mua bán đất viết tay là gì?

Quy định về mẫu giấy mua bán đất viết tay mới và chuẩn nhất

Giấy mua bán đất viết tay chính là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được cơ quan chức năng thẩm định quyền chứng nhận hoặc chứng thực theo quy định. Giấy mua bán viết tay có thể hợp đồng được viết tay hoặc hợp đồng được đánh máy. Nội dung trong giấy sẽ thể hiện bên bán, bên mua và chi tiết các điều khoản, sự thỏa thuận của các bên phải tuân theo.

2. Giấy mua bán đất có hiệu lực pháp lý không?

Người dân phải xác định hiệu lực của giấy mua bán đất viết tay vì không phải điểm nào thì nó cũng có hiệu lực. Time Mốc là ngày 01/07/2014 và kèm theo một số điều kiện sau đây:

2.1. Thời điểm trước ngày 01/07/2014

Theo khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP và khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP quy định trường hợp sử dụng đất sau đây mà không được cấp giấy chứng nhận và trường không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này thì người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đai đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng hợp đồng nộp đất, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

  1. Use đất do nhận chuyển nhượng, nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

  2. Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng quyền sử dụng đất từ ​​ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều lệ 18 of this nghị định;

  3. Use đất do thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 ”.

Hiểu một cách đơn giản, nếu chuyển quyền trên thực tế, tên chưa sang trên mặt pháp luật, thì không cần thủ tục chuyển quyền nữa mà cấp giấy chứng nhận lần đầu luôn. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng nộp hợp đồng, văn bản chuyển nhượng có công chứng hoặc chứng thực theo quy định.

2.2. Time point after 01/07/2014

Khoản 3 Điều lệ 167 Luật Đất đai 2013 quy định, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được chứng nhận hoặc chứng thực, ngoại trừ các trường hợp kinh doanh bất động sản mà một bên là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản chứng chỉ hoặc chứng thực theo yêu cầu của bên.

Như vậy, kể từ ngày 01/07/2014 (Luật Đất đai 2013 có hiệu lực), mua bán, chuyển nhượng nhà đất phải công chứng hoặc hợp đồng chứng thực. Tuy nhiên, nếu không công khai mà một bên hoặc các bên thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong hợp đồng, thì vẫn có quyền yêu cầu tòa soạn công nhận hợp pháp của giao dịch (theo Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015 ).

3. Hợp đồng mua bán đất viết tay có phải công chứng không?

Căn cứ theo hiệu lực pháp lý của giấy tờ mua bán đất viết tay trên, trường hợp không phải công chứng hợp đồng mua bán đất là khi bạn chứng minh được mình đã thanh toán tối thiểu 2/3 hợp đồng giá trị. Khi đó, họ có quyền yêu cầu tòa án công nhận hợp pháp tính toán của tờ giấy viết tay mà không cần công chứng. Còn đâu, tất cả các giao dịch chuyển nhượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai, Nhà Luật, Luật Dân sự đều phải có quyền xác nhận của cơ quan thẩm định

Khi giấy mua bán đất viết tay không được công nhận hay bị vô hiệu, các bên có thể tự thương lượng, phân giải với nhau. Bên bán hạn chế hoàn trả tiền cho bên mua. Còn người mua lại tài sản đã bán. Nhưng thực tế rất khó xảy ra trường hợp này vì các bên không cân bằng được lợi ích và dẫn đến khiếu nại. Nên chọn, nếu có điều kiện thì bạn nên công chứng giấy mua bán đất viết tay để tránh tranh chấp sau này.

4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua đất bằng giấy viết tay không công chứng

Căn cứ Điều 82, Nghị định 43 / NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, khi người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/07/204 mà bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của bên chuyển quyền hoặc giấy mua bán, chuyển nhượng thì việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện theo trình tự sau:

  1. Người nhận chuyển nhượng sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên kết với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng hiện đất;

  2. Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho phép chuyển nhượng và niêm yết hồ sơ tại Ban nhân dân cấp xã có đất. Nếu không có liên kết thông tin của bên chuyển nhượng, thì 3 liên kết thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chi phí sẽ làm người nhận chuyển nhượng.

  3. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi văn bản thông báo hoặc đăng ký lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có khiếu nại, tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai làm thủ tục cấp có thẩm quyền hủy bỏ cũ chứng nhận và cấp mới chứng nhận giấy cho bên nhận chuyển nhượng.

  4. Trường hợp phát sinh tranh chấp, Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các hồ sơ nộp hồ sơ đến cơ quan chuyên môn để giải quyết theo đúng thẩm quyền và đúng theo quy định của pháp luật.

5. Những chú thích khi viết giấy tờ mua bán đất

To limit ro rủi ro, trước khi ký tên vào giấy mua bán đất viết tay, bạn cần chú ý:

  1. Theo hiện hành quy định, nhà đất chưa có sổ đỏ rất khó để giao dịch. Làm điều đó, nếu người bán không tiếp tục làm thủ tục sổ sách, bạn hãy đề nghị họ làm thủ tục.

  2. Unknown the ground is not enough the condition and the red window is not enough. Những trường hợp có thể mua bán mà không cần sổ đỏ như: Đất sử dụng ổn định lâu dài, không tranh chấp, đất thuộc diện thừa kế, đất không thuộc diện được kê biên để thi hành án.

6. Mẫu đồng mua bán đất viết tay

CỘNG HÒA XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—— *** ——

……, ngày …… tháng …… năm ……

HỢP ĐỒNG MUA BẤT ĐỘNG

BÊN BÁN (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông / Bà: ………………………………………… (ĐIỀN BỌC VÀO LỌ)

CMND / CCCD: ……………. Nơi cấp: …………… Ngày cấp: ………………… ..

Đăng ký thường trú: ………………………………………………………

BÊN MUA (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông / Bà: …………………………………………. (ĐIỀN BỌC VÀO LỌ)

CMND / CCCD: ……………. Nơi cấp: …………… Ngày cấp: ………………… ..

Đăng ký thường trú: ………………………………………………………

Bằng hợp đồng này, Hai bên thỏa thuận mua bán căn hộ / mảnh đất với những thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Đồng hợp tác đối tượng

This object of this contract is the ground at …………………………………… ..

……………………………………………………………………………………

– Số đất: …………………………………………………………………… ..

– Số bản đồ: ……………………………………………………………………

– Diện tích: …………………………………………………………………… .m2

– Tùy chọn sử dụng hình thức: …………………………………………………… .m2

Bên B là chủ sở hữu sử dụng mảnh đất nói trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và khác sản xuất liên kết với đất với hiệu số là …………………………… ……. cấp ngày …………………………………… ..

làm …………………………………………………………………………… .cấp.

Điều 2: Giá và thanh toán phương thức

Giá bên A phải thanh toán cho toàn bộ căn hộ là: …………… .. ………. (bằng chữ: ……………………………………………………………………… .. …….). Bên A thanh toán một lần cho bên B bằng đồng việt nam.Bên A giao và Bên B nhận đủ số tiền mua đất nền. The giao và nhận tiền số trên do các bên thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3: Giao nhận đất và giấy tờ

Bên B giao dịch và Bên A đất đúng như ghi chú vào ngày ……… .tháng ………… năm ……………; Bên B giao và Bên A nhận bản photo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” vào ngày….…. tháng ……… .. năm ………….

Điều 4: Trách nhiệm làm hợp đồng phạm vi

Trong quá trình thực hiện đồng hợp tác, nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ cùng thương lượng, giải quyết. Trường hợp không thể tự giải quyết, sẽ nhờ cơ quan chức năng hòa giải. Trường hợp sau cùng là nộp hồ sơ đến Tòa án Nhân dân để xử lý theo quy định của pháp luật

Điều 5: Link của các bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin sau đây:

Bên A cam kết: Trúng đất trên:

– Quyền sở hữu của Bên B;

– Không chấp nhận quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;

– Không thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;

– Không bị cơ quan nhà nước thu hồi, chương trình thi hành thuộc diện

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận với Bên B đã được ghi trong hợp đồng này. Đồng thời, không có khiếu nại gì về công việc hợp đồng này. Sự kết hợp chấp nhận theo quy định của Nhà nước.Cam kết của cả hai bên đã khai báo đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn với những thông tin được ghi trong hợp đồngNghiêm túc thực hiện tất cả các nội dung và các điều khoản đã được thỏa thuận . If a range, left the permissions with a render, recovery and results.

Điều khoản 6. Thi hành

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, nghĩa và hậu quả của công việc (chứng thực) này, Hai bên tự động đọc lại hợp đồng này và đồng ý với tất cả các điều khoản has write.Hồng đồng được thiết lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

BÊN MUA

(Ký và ghi rõ tên của họ)

BÊN BÁN

(Ký và ghi rõ tên của họ)

Đó là tất cả những nội dung quan trọng nhất về mẫu giấy mua bán đất viết tay. Vấn đề này là phân tích câu hỏi chung của nhiều người, hãy chia sẻ rộng rãi nhé. Và cũng không quên thăm viếng bất động sản ODT thường xuyên để cập nhật những tin tức về nhà đất, thiết kế, xây dựng.

2 views0 comments

Comments


bottom of page