top of page

Nội dung và quy định của Quyết định 33 về việc tách thửa như thế nào?

Quyết định 33 về tách thửa tại TP.HCM áp dụng cho ai? Bao gồm những quy định nào? Dưới đây, Bất động sản ODT sẽ giúp bạn tìm hiểu về quyết định này.

1. Phạm vi điều chỉnh

Nội dung và quy định của Quyết định 33 về việc tách thửa như thế nào?

Quyết định này quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại nông thôn và tại đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Điều 143 và Điều 144 của Luật Đất đai.

Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

  1. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cả lô đất

  2. Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 34/2013 / NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

  3. Các trường hợp Nhà nước thu hồi một phần đất

  4. Thửa đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tách thửa để tặng cho, chuyển nhượng cho Nhà nước, hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở theo chính sách xã hội có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu. quy định tại Quyết định này.

2. Đối tượng áp dụng theo Quyết định 33 về tách thửa

Quyết định 33 về tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành năm 2014 theo Quyết định số 33/2014 / QĐ-UBND quy định đối tượng áp dụng như sau:

  1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có yêu cầu tách thửa. Tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa đất.

  2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục tách thửa đất theo quy định của pháp luật.

3. Quy định cụ thể đối với đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị

3.1. Các trường hợp không thể phân chia

  1. Khu bảo tồn đã được UBND thành phố phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định của pháp luật.

  2. Các khu đang là biệt thự tiếp tục được quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc sở hữu nhà nước; biệt thự tại nhóm 1 và nhóm 2 theo quy định tại Thông tư số 38/2009 / TT-BXD ngày 08/12/2009 của Bộ Xây dựng.

  3. Đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận cho từng thửa đất theo quy hoạch được duyệt.

3.2. Các trường hợp được chia nhỏ

Đối với các trường hợp không thuộc các trường hợp trên thì có thể tách thửa nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau.

Tại khu vực 1, gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, diện tích đất ở chưa sử dụng tối thiểu là 50m2 và chiều chiều rộng mặt tiền của thửa đất không nhỏ hơn 4 mét. Đất có nhà ở hiện hữu có diện tích tối thiểu 45m2, chiều rộng mặt tiền của thửa đất không nhỏ hơn 3m tại các tuyến phố có chiều rộng của đường lớn hơn hoặc bằng 20m. Đối với khu đất đã có nhà ở hiện hữu có diện tích từ 36m2 trở lên thì chiều rộng mặt tiền của thửa đất không nhỏ hơn 3 mét đối với các tuyến phố có lộ giới dưới 20 mét.

Tại khu vực 2, bao gồm các quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân và chợ các quận đang đô thị hóa, diện tích đất ở chưa có nhà ở cần lớn hơn hoặc bằng 80m2, chiều rộng của thửa đất không nhỏ hơn 5 mét. Đối với đất đã có nhà ở thì diện tích tối thiểu là 50m2 và chiều rộng mặt tiền của thửa đất không nhỏ hơn 4 mét.

Tại khu vực 3 gồm các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Cần Giờ (trừ các thị trấn, khu đô thị của huyện) chưa quy định diện tích đất ở tối thiểu. nhà rộng 120m2 và chiều rộng mặt tiền của thửa đất không nhỏ hơn 7 mét. Diện tích đất có nhà ở tối thiểu là 80m2 và chiều rộng mặt tiền của thửa đất không nhỏ hơn 5 mét.

Ngoài ra, khi tách thửa cần đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật hiện có.

1 view0 comments

Comments


bottom of page