top of page

Mẹo kết hợp hàm Vlookup và hàm IF trong Excel


Bạn có thường sử dụng các hàm Vlookup trong Excel để hỗ trợ tính toán không? Đây là những hàm cơ bản và được sử dụng phổ biến nhất trong Excel. Nếu bạn chưa biết về hàm Vlookup thì bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp bạn.

Để trở thành một người thành thạo tin học văn phòng, bạn không thể bỏ qua chức năng Vlookup – được cho là trợ thủ đắc lực trong việc sắp xếp các thông tin quan trọng bằng công cụ Excel. Vậy làm thế nào để sử dụng hàm Vlookup kết hợp với hàm IF trong Excel?

I. Khi nào sử dụng hàm Vlookup?

Chúng tôi sử dụng hàm Vlookup trong excel để trả về các giá trị nhất định thông qua các giá trị khác. Ví dụ: sử dụng chức năng để có thể xếp loại học sinh thành Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu… thông qua giá trị của điểm trung bình.

Cách đơn giản và dễ dàng nhất để sử dụng hàm Vlookup

Cách đơn giản và dễ dàng nhất để sử dụng hàm Vlookup

Cách phân loại này sẽ khá giống với khi chúng ta sử dụng hàm If trong Excel. Nhưng hàm IF trong Excel với trường hợp này sẽ có quá nhiều điều kiện cần xét nên sẽ rất rắc rối. Việc sử dụng hàm Vlookup trong Excel hoặc hàm HLOOKUP sẽ giúp bạn trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Công thức hàm Vlookup trong Excel: = VLOOKUP (Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Trong đó:

 1. Lookup_value: là giá trị bạn cần tìm.

 2. Table_array: là một bảng thông tin thứ cấp chứa các giá trị tra cứu và các giá trị có thể chuyển đổi.

 3. Col_index_num: là số thứ tự của cột lấy dữ liệu trong bảng thông tin phụ mà bạn cần tìm kiếm.

 4. Range_lookup: là một giá trị Logic (TRUE = 1, FALSE = 0) có thể xác định số chính xác hoặc số tương đối cho bảng giới hạn.

II. Phân biệt HLOOKUP và VLOOKUP

Như bạn đã biết, cả hai hàm HLOOKUP VÀ Vlookup trong Excel đều sử dụng để tìm kiếm một số giá trị. Tuy nhiên, chúng khác nhau về cách thức hoạt động. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra tên của hai chức năng khác nhau trong chữ cái đầu tiên – “H” là ngang và “V” là dọc.

Do đó, khi bạn sử dụng hàm Vlookup để tìm giá trị theo cột ở phía bên trái trong dữ liệu bạn muốn tìm kiếm. Hàm HLOOKUP được sử dụng để tìm các giá trị trong một hàng. Nó tìm kiếm giá trị trong hàng đầu tiên của bảng để trả về giá trị trong hàng được chỉ định trong cùng một cột.

III. Hàm IF là gì?

Hàm if trong Excel còn được gọi là hàm có điều kiện (If: là một điều kiện, nếu)

Công dụng: là hàm dùng để tìm các giá trị thỏa mãn điều kiện cho trong chuỗi. Đây là một hàm cơ bản rất dễ sử dụng, khi giá trị chỉ cần thỏa mãn một trong hai điều kiện cho trước, nếu thỏa mãn thì nó sẽ xuất hiện giá trị “TRUE” trong cú pháp, ngược lại là không thỏa mãn. thì giá trị “FALSE” xuất hiện.

Cú pháp: = IF (logic_test, [value_if_true], [value_if_false])

Trong đó:

 1. logic_test: điều kiện được đưa ra

 2. value_if_true: nếu điều kiện được đáp ứng, giá trị này sẽ được hiển thị

 3. value_if_false: nếu điều kiện không được đáp ứng, giá trị này sẽ được hiển thị

Để dễ hiểu hơn, bạn có thể viết như sau: = IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

Nếu “điều kiện” được thỏa mãn, kết quả hàm được trả về là “giá trị 1” và ngược lại trả về “giá trị 2.

IV. Hướng dẫn cách viết hàm Vlookup kết hợp với IF. hàm số

  Hướng dẫn cách viết hàm Vlookup kết hợp với IF. hàm số

Hướng dẫn cách viết hàm Vlookup kết hợp với IF. hàm số

1. Sử dụng IF kết hợp với hàm VLOOKUP để so sánh các giá trị

Các yêu cầu vấn đề là:

 1. Nếu nhân viên khu vực Miền Bắc có doanh thu> = 200.000.000 thì thưởng 10%, nếu không thưởng (trả về số 0).

 2. Nếu nhân viên ở miền Trung có doanh thu> = 100.000.000 thì được thưởng (trả lại 15%), ngược lại bằng 0 sẽ được trả lại.

 3. Nếu nhân viên ở khu vực Miền Nam có doanh thu> = 220.000.000 thì được thưởng 10%, nếu không đạt doanh thu sẽ không được thưởng (trả về 0).

Phân tích yêu cầu:

Thực hiện các thao tác với nhân viên đầu tiên, bạn cần sử dụng hàm IF trong Excel để kiểm tra “doanh thu của nhân viên này” cùng với “doanh thu trong khu vực tương ứng trong bảng Thưởng”, sau đó điều kiện của hàm if là đúng. sau đó trả về ô tiền thưởng% (trong cột 3 trong bảng Tiền thưởng), nếu không thì trả về “0”.

Để thực hiện điều kiện của hàm IF trong Excel, bạn cần sử dụng hàm Vlookup để tìm “doanh thu khu vực tương ứng trong bảng Thưởng” sau đó trả về doanh thu (cột 2) rồi so sánh với doanh thu của nhân viên. viên nén.

Để trả về hộp tiền thưởng% là cột 3 trong bảng Tiền thưởng, bạn cũng cần thực hiện hàm Vlookup tương tự trong điều kiện hàm IF, nhưng cột trả về cách sử dụng hàm Vlookup là cột 3.

Đang làm:

Bước 1: Chọn ô đầu tiên trong cột% Thưởng và nhập hàm:

= IF (D6> = VLOOKUP (C6; $ ​​C $ 17: $ E $ 20; 2; 0); VLOOKUP (C6; $ ​​C $ 17: $ E $ 20; 3; 0); “0”)

Trong hàm:

 1. D6 là ô chứa doanh thu của nhân viên đầu tiên.

 2. VLOOKUP (C6; $ ​​C $ 17: $ E $ 20; 2; 0), hàm vlookup này tìm kiếm ô C6 (khu vực của nhân viên đầu tiên) trong cột khu vực của bảng Tiền thưởng (C17: E20) và trả về cột số 2 (doanh thu ) trong bảng tiền thưởng

 3. Hàm VLOOKUP (C6; $ ​​C $ 17: $ E $ 20; 3; 0) hàm này sẽ trả về số% tiền thưởng (cột 3) trong bảng Tiền thưởng nếu điều kiện trong hàm IF là đúng.

 4. “0” được trả về khi điều kiện trong hàm IF là sai và nhân viên sẽ không được thưởng.

Lưu ý: Bạn cần sửa lại vị trí của bảng thưởng C17: E20 nếu muốn sao chép công thức cho những nhân viên sau. Để định vị vị trí ta cần: kéo vùng bảng Thưởng C17: E20 → nhấn phím F4 → chức năng sẽ xuất hiện biểu tượng cố định $ C $ 17: $ E $ 20

Bước 2: Nhấn Enter, ngay lập tức kết quả sẽ được hiển thị

Ví dụ nhân viên đầu tiên này ở khu vực miền Bắc nhưng doanh thu dưới 200.000.000 nên sẽ không được thưởng và kết quả trả về là 0.

Bước 3: Sao chép công thức hàm sang các ô khác để nhận phần trăm thưởng

2. Sử dụng IF để bẫy lỗi cho hàm Vlookup

Chúng tôi đã thấy rằng công thức trong ô E2 cho kết quả lỗi. Vì trong nội dung ở ô D2 không có giá trị tức là Lookup_Value sẽ không có nội dung nên sẽ báo lỗi # N / A

Để khắc phục lỗi này, chúng ta có thể sử dụng tổ hợp hàm IF như sau: = IF (D2 = ””, ””, VLOOKUP (D2, $ A $ 2: $ B $ 7,2,0))

 1. Nếu ô D2 (giá trị tra cứu của hàm vlookup) trống, nó sẽ trống

 2. Nếu ô D2 không trống, làm thế nào để sử dụng hàm Vlookup?

3. Sử dụng IF để tùy chỉnh vị trí của cột tham chiếu trong hàm Vlookup

Trong ví dụ này, chúng tôi muốn khi chúng tôi thay đổi điều kiện trong ô E1 sẽ xem xét kết quả của hàm Vlookup trong phần mềm Excel tương ứng với điều kiện này.

 1. Nếu E1 là Số lượng

 2. Cột Giới tính: Cột 3

Chúng ta sẽ kết hợp hàm IF như sau: = IF (D2 = ””, ””, VLOOKUP (D2, $ A $ 2: $ C $ 7, IF (E1 = ”Số tiền”, 2,3), 0))

Khác với ví dụ 1 sử dụng hàm Vlookup, ở đây chúng ta cần mở rộng bảng tham chiếu để đưa vào cột C

V. Kết hợp hàm VLOOKUP và hàm IF để trả về TRUE / FALSE hoặc 1 và 0

Ví dụ: Giả sử bạn có một danh sách hàng hóa trong kho và số lượng hàng hóa này, sau đó nếu bạn muốn phân tích đơn giản bằng cách điền vào dòng tương ứng với số lượng bằng không là “hết hàng”. hàng “, điền vào dòng tương ứng số lượng lớn hơn 0 là” còn hàng “, khi đó ta có thể viết cách sử dụng hàm Vlookup kết hợp với hàm IF như sau:

Cách kết hợp hàm VLOOKUP và IF để trả về TRUE / FALSE

Cách kết hợp hàm VLOOKUP và IF để trả về TRUE / FALSE

Công thức trên để tra cứu số lượng sản phẩm Nho, sau đó so sánh kết quả này nếu lớn hơn 0 thì hàm IF sẽ trả về kết quả là “Còn hàng”, ngược lại kết quả sẽ là “Hết hàng”

1. Sử dụng kết hợp hàm Vlookup và hàm IF để tính toán theo điều kiện

Ví dụ: Giả sử bạn quản lý một đội bán hàng, cơ cấu hoa hồng cho nhân viên kinh doanh của công ty sẽ rất đơn giản: nếu doanh thu> 200 thì hoa hồng là 10% trên doanh thu, nếu doanh thu mà hưởng thì hoa hồng là 5%. doanh thu. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách tích hợp hàm IF và sử dụng hàm VLOOKUP. hàm số

2. Xử lý lỗi #NA khi hàm VLOOKUP không thể tìm thấy giá trị trong bảng

Trong trường hợp không tìm thấy giá trị cần tìm khi sử dụng hàm VLOOKUP, kết quả là chúng ta sẽ gặp lỗi # N / A. Để có thể đưa ra một số thông báo có ý nghĩa hơn cho người dùng, chúng tôi có sự kết hợp của hàm VLOOKUP và hàm IFNA có thể xử lý lỗi # N / A bằng cách đưa ra một giá trị thay thế như sau: = IFNA (value, value_if_na)

 1. Tham số giá trị có thể là một công thức, một số, một địa chỉ ô trong Excel

 2. Tham số value_if_na là giá trị trả về trong trường hợp lỗi # N / A error

TẠI VÌ. Tổng kết

Bài viết trên là những kiến ​​thức cơ bản về hàm Vlookup cũng như cách kết hợp 2 hàm này để có thể giải một số bài toán trong phần mềm Excel. Để có thể làm tốt việc kết hợp các hàm, trước hết chúng ta cần hiểu logic của vấn đề, sau đó xác định cách sử dụng hàm nào, đặt thứ tự các hàm ở đâu. Hy vọng bạn có thể áp dụng chức năng Vlookup thành công!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

コメント


bottom of page