top of page

Mẫu biên nhận tiền gửi phổ biến nhất

Biên bản nhận đặt cọc mua, thuê nhà ở là chứng từ chứng minh việc bên mua, bên thuê đã chuyển tiền đặt cọc cho bên bán, bên cho thuê và được xác nhận trong hợp đồng. Tất cả các điều khoản thể hiện trong bản ghi nhớ này phải được hai bên thỏa thuận trên nguyên tắc bình đẳng. Nếu bên nào vi phạm thì phải chịu trách nhiệm theo những gì đã cam kết. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của mọi người, bài viết hôm nay sẽ cung cấp mẫu biên bản chuẩn nhất hiện nay.

1. Biên bản đặt cọc mua nhà

Mẫu biên nhận tiền gửi phổ biến nhất

Mua đất, mua nhà, mua căn hộ là nhu cầu cá nhân. Đây cũng là những tài sản vô cùng quý giá. Vì vậy, khi thực hiện các giao dịch, bạn phải lập biên bản nhận tiền đặt cọc. Bởi lẽ, biên bản này là cơ sở để chứng minh bên bán đã nhận tiền đặt cọc và phải giữ nhà cho đến khi bên mua hoàn thành số tiền đã thỏa thuận. Thời hạn sẽ được ghi cụ thể trong biên bản.

Thông thường, đặt cọc mua nhà tối thiểu phải có các nội dung sau:

 1. Tiêu đề cụ thể: Biên bản nhận cọc mua nhà

 2. Địa điểm, thời gian lập và ký biên bản này

 3. Thông tin về họ tên, địa chỉ, CMND / CCCD, ngày cấp, nơi cấp, số điện thoại, quê quán của bên đặt hàng, bên nhận đặt cọc. Trường hợp có người làm chứng thì phải ghi thêm nơi công tác, làm việc, chức vụ …

 4. Số tiền đặt cọc

 5. Thông tin tài sản: Diện tích đất, diện tích sử dụng, hiện trạng, giấy chứng nhận quyền sử dụng

 6. Các điều khoản mà các bên cam kết thực hiện sau khi lập biên bản và sau khi thanh toán đủ số tiền mua nhà

 7. Điều khoản xử lý nếu một trong các bên vi phạm cam kết

 8. Xác nhận của các bên

2. Biên bản đặt cọc tiền thuê nhà

Cho thuê nhà ở là hình thức chủ sở hữu tạm thời trao quyền sử dụng, khai thác nhà ở cho người khác có thời hạn. Tuy nhiên, dù là thuê ngắn hạn hay dài hạn thì chủ nhà cũng phải yêu cầu đặt cọc trước khi thuê và trong thời gian thuê. Nó không chỉ là vật giữ chỗ mà còn là vật bảo đảm để bảo toàn tài sản trong căn nhà cho thuê.

Tương tự như mua nhà, đặt cọc cho thuê nhà phải có các nội dung sau:

 1. Tiêu đề cụ thể: Biên bản nhận cọc tiền thuê nhà

 2. Địa điểm, thời gian lập và ký biên bản này

 3. Thông tin về họ tên, địa chỉ, CMND / CCCD, ngày cấp, nơi cấp, số điện thoại, quê quán của bên đặt hàng, bên nhận đặt cọc. Trường hợp có người làm chứng thì phải ghi thêm nơi công tác, làm việc, chức vụ …

 4. Số tiền đặt cọc

 5. Thông tin về tài sản cho thuê: Diện tích thuê, công năng sử dụng, tình trạng và các tài sản kèm theo khác

 6. Các điều khoản mà các bên cam kết thực hiện sau khi lập biên bản và lập hợp đồng thuê

 7. Điều khoản xử lý nếu một trong các bên vi phạm cam kết

 8. Xác nhận của các bên

3. Phiếu nhận tiền đặt cọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——- *** ——

BIÊN BẢN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Tên tôi là: …………………… (Gọi tắt là: Bên A)

Ngày sinh:…………………………………………………………………………

CMND / CCCD số …………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………… ..

Địa chỉ nhà:……………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………

Có để bán

Tên tôi là: …………………… (Viết tắt: Bên B)

Ngày sinh:…………………………………………………………………………

CMND / CCCD số …………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………… ..

Địa chỉ nhà:……………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………

Tài sản là: ………………………………………………………………………………………………

Giá:……………. Chữ:………………………………………………….

Bên B đã đặt cọc số tiền …………………… (Bằng chữ: …………………… ..) để Bên A mua ……………………

Bên B có trách nhiệm hoàn thành mọi thủ tục chuyển nhượng cho Bên A số tài sản nêu trên chậm nhất là ngày …………………….

Trường hợp Bên B đã thanh toán xong mà Bên A không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Bên B thì Bên A có trách nhiệm bồi thường tương đương với số tiền đã đặt cọc.

Trường hợp Bên B không hoàn thành việc thanh toán trong thời hạn trên thì Bên A không phải hoàn trả số tiền Bên B đã thanh toán.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua bán theo đúng thỏa thuận nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………………… .., ngày …… tháng ………… .năm 20

NGƯỜI MUA BÁN

Hy vọng với những chia sẻ này, mọi người có thể tự lập cho mình những biên bản nhận tiền đặt cọc khi mua bán, cho thuê nhà đất. Ngoài ra, bất động sản ODT còn rất nhiều bài viết đa chủ đề khác như thiết kế, xây dựng, phong thủy… đang chờ bạn đọc khám phá.

1 view0 comments

Comments


bottom of page