top of page

Lấn chiếm đất của người khác: Hình phạt, quy định, thủ tục kiện tụng

Hiện nay, tình trạng lấn chiếm đất của người khác diễn ra rất phổ biến. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của người khác. Dưới đây, bất động sản ODT sẽ chia sẻ những quy định và mức phạt trong trường hợp này.

1. Thế nào là hành vi lấn chiếm đất đai?

Lấn chiếm đất của người khác: Hình phạt, quy định, thủ tục kiện tụng

Theo Nghị định 91/2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai thì hành vi lấn chiếm đất là hành vi lấn chiếm đất, tức là người sử dụng đất di chuyển mốc giới, ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích. . diện tích đất không được phép của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai và người sử dụng hợp pháp diện tích đất lấn chiếm.

Hành vi lấn chiếm đất là việc sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 1. Tự ý sử dụng đất khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép

 2. Tự ý sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác mà không được phép của tổ chức, cá nhân đó

 3. Sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng (trừ hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp)

 4. Sử dụng đất trên thực địa khi chưa làm thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật

Đây là hành vi không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.

2. Mức xử phạt khi hành vi lấn chiếm đất của người khác.

Đối với đất chưa sử dụng ở nông thôn

 1. Phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05ha

 2. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05ha đến dưới 0,1ha

 3. Phạt tiền từ 5 triệu đến 15 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1ha đến dưới 0,5ha

 4. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5ha đến dưới 1ha.

 5. Phạt tiền từ 30 triệu đến 70 triệu đồng đối với đất lấn, chiếm từ 1 ha trở lên

Đối với đất nông nghiệp không phải trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất tại nông thôn

 1. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05ha

 2. Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đối với đất lấn, chiếm từ 0,05ha đến dưới 0,1ha

 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1ha đến dưới 0,5ha

 4. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5ha đến dưới 1ha.

 5. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 1 héc ta trở lên.

Đối với đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại nông thôn

 1. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với đất lấn chiếm dưới 0,02ha

 2. Phạt tiền từ 5 – 7 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,02ha đến dưới 0,05ha

 3. Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha

 4. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1ha đến dưới 0,5ha

 5. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5ha đến dưới 1ha.

 6. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm từ 01 héc ta trở lên.

Đối với đất phi nông nghiệp

 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05 ha

 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05ha đến dưới 0,1ha

 3. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha

 4. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 ha đến dưới 1 ha

 5. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với hành vi lấn chiếm từ 1 ha đất trở lên.

Đối với hành vi lấn, chiếm đất trong hành lang an toàn công trình, thực hiện theo quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác và sản xuất. sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài xử phạt hành chính, người vi phạm pháp luật về lấn chiếm đất đai còn phải khắc phục hậu quả. Cụ thể, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi xảy ra vi phạm, buộc trả lại đất đã lấn chiếm. Buộc nộp lại một số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm. Buộc trả lại tiền chuyển nhượng, thuê đất trái quy định của pháp luật, chấm dứt hợp đồng mua bán, thuê thêu tài sản gắn liền với đất không đủ điều kiện theo quy định.

3. Nguyên tắc xử lý hành vi lấn chiếm đất

Theo quy định tại Điều 265 Luật Đất đai về nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản, ranh giới này được xác định theo thỏa thuận của các chủ sở hữu và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, người sử dụng đất chỉ được sử dụng không gian, mặt bằng theo ranh giới dọc, phù hợp trong khuôn viên, không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác. Hàng xóm, chủ sở hữu đất liền kề có trách nhiệm tôn trọng ranh giới và quyền sử dụng đất của người khác.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp do lấn, chiếm đất thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý vi phạm theo hai nguyên tắc.

3.1. Hòa giải hai bên gia đình

Đây là nguyên tắc đầu tiên cũng như là phương thức giải quyết tranh chấp đất đai đầu tiên. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Đất đai 2013, Nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải. Trường hợp không tự hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải ở cơ sở.

Trong trường hợp này, cơ quan tổ chức hòa giải là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, Ủy ban nhân dân cấp xã liên hệ với cá nhân, tổ chức có liên quan để tổ chức hòa giải.

Việc hoà giải phải được lập thành biên bản, có chữ ký của các bên và có xác nhận của Uỷ ban nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp đó về việc hoà giải thành hoặc không hoà giải. Trường hợp hòa giải thành, các bên có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện các cam kết của mình. Nếu hòa giải không thành thì bên vi phạm có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

3.2. Khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân dân

Sau khi hòa giải ở cơ sở không thành, bên vi phạm không chịu thỏa hiệp thì bạn có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất tranh chấp để giải quyết.

4. Hướng dẫn cách xử lý khi nhà hàng xóm lấn chiếm đất.

Trường hợp hàng xóm lấn chiếm đất thì bạn có thể đòi lại quyền sử dụng đất như sau:

 1. Thương lượng với người hàng xóm để lấy lại quyền sử dụng đất cho người đứng tên.

 2. Trường hợp không thỏa thuận được, hàng xóm không trả lại đất lấn chiếm thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân cấp xã để được giải quyết. Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ căn cứ vào giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất hợp pháp của bạn để tiến hành giải quyết, hòa giải.

 3. Nếu việc hòa giải của UBND xã không thành thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến tòa án nhân dân nơi có đất tranh chấp.

Hồ sơ cần chuẩn bị để khởi kiện tại Tòa án nhân dân bao gồm:

 1. Đơn kiến ​​nghị

 2. Biên bản hòa giải

 3. Giấy tờ tùy thân của người khởi kiện: bản sao sổ hộ khẩu, bản sao chứng minh nhân dân …

 4. Giấy tờ chứng minh căn cứ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ khác như biên lai nộp thuế sử dụng đất, chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất, di chúc…

 5. Các tài liệu khác chứng minh yêu cầu khởi kiện (nếu có)

5. Trách nhiệm pháp lý của người lấn chiếm đất

Tùy theo hành vi vi phạm, mức độ vi phạm mà người lấn chiếm đất đai sẽ bị xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, nếu xử phạt hành chính thì tùy theo loại đất và diện tích đất bị lấn, chiếm sẽ có mức phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả khác nhau.

Tuy nhiên, trong trường hợp hành vi lấn chiếm đất đai trái quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác gây hậu quả nghiêm trọng thì người vi phạm đã phạm tội nghiêm trọng. phạm tội mà còn tái phạm, hoặc cố ý thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo Điều 228 BLHS 2015.

3 views0 comments

Comments


bottom of page