top of page

Hiểu đầy đủ cách sử dụng hàm MID để lấy chuỗi ký tự trong Excel


Công thức, cách sử dụng và ý nghĩa chính xác nhất của hàm MID trong Excel là gì? Học Excel cùng 123job để có kỹ năng sử dụng hàm trong excel thành thạo và chính xác nhất.

Hàm MID trong tin học văn phòng Excel là hàm xuất ra các ký tự từ một chuỗi văn bản đã chọn, thông qua việc cắt các chuỗi ký tự và trả về kết quả theo đúng yêu cầu mà công thức của người dùng đặt ra. Hàm MID thường được giới thiệu trong tất cả các chương trình excel cơ bản và trong các thủ thuật Excel; Chúng được sử dụng khá phổ biến trong các thao tác tính toán và thống kê trong bảng tính. Tuy nhiên, mặc dù hàm MID được biết đến là rất phổ biến, nhưng vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về cách sử dụng của nó. Để hiểu rõ hơn về hàm MID cơ bản trong Excel, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

I. Cách sử dụng hàm MID Excel cơ bản

Hàm MID trong Excel về cơ bản được thiết kế để cắt một chuỗi ký tự con từ một chuỗi văn bản rõ nhất định. Về mặt kỹ thuật, hàm MID sẽ trả về số ký tự trong văn bản được chỉ định bắt đầu từ vị trí do người dùng chỉ định.

II. Hàm MID Excel cơ bản – Cú pháp và cách sử dụng

Cú pháp của hàm MID trong thủ thuật Excel: = MID (text, m, n)

Trong đó:

  1. Văn bản: chuỗi ký tự ban đầu cần cắt bỏ

  2. m: vị trí bắt đầu cắt bỏ chuỗi ký tự.

  3. n: số ký tự được cắt khỏi chuỗi.

III. Ví dụ sử dụng công thức tính MID. hàm số

1. Cách xuất tên đệm trong họ và tên

Ta có một bảng dữ liệu, đầu tiên xuất họ và tên, ta làm như sau: Tại ô F2 nhập “Nguyen”, nhấn Enter rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + E để điền đầy đủ các dòng trong cột. F bên dưới. Làm tương tự với cột Tên như sau: Tại ô G2 nhập “An”, nhấn Enter rồi nhấn Ctrl + E để hoàn thành tất cả các hàng trong cột G bên dưới. Tách tên đệm, chúng ta thực hiện kết hợp công thức MID và LEN như sau:

Chức năng giữa 2

Cách xuất tên đệm trong họ và tên

2. Sử dụng tổ hợp hàm MID để trích xuất họ

Ta có một bảng dữ liệu, yêu cầu là sử dụng hàm MID để tách họ và tên. Công thức được sử dụng ở đây là sự kết hợp của hàm MID và hàm Tìm kiếm trong Excel: = MID (E2,1, SEARCH (“”, E2)) và kết quả là:

Chức năng giữa 3

Trích xuất họ

3. Sử dụng hàm MID để trích xuất tên và tên đệm

Ta có một bảng dữ liệu, yêu cầu là dùng hàm MID để tách họ và tên ra khỏi họ và tên, khi đó ta có công thức: = TRIM (MID (E2, SEARCH (“”, E2), LEN (E2))) và kết quả:

Chức năng giữa 4

Trích xuất họ và tên đệm

4. Cách trích xuất một chuỗi ký tự giữa hai dấu cách

Ta có một bảng dữ liệu, yêu cầu là dùng hàm MID để trích xuất chuỗi ký tự giữa hai khoảng trắng, khi đó ta có công thức: = MID (E2, SEARCH (“”, E2) + 1, SEARCH (“”, E2 , SEARCH (“”, E2) +1) -SEARCH (“”, E2) -1) với nghĩa như sau: SEARCH (“”, E2) +1 là bắt đầu đếm từ ký tự đầu tiên sau dấu cách trước hết; SEARCH (“”, E2, SEARCH (“”, E2) +1) -SEARCH (“”, E2) -1) là đếm số ký tự sau đó, từ khoảng trắng thứ hai sang trái và nhận được kết quả:

Chức năng giữa 6

Cách trích xuất một chuỗi ký tự giữa hai dấu cách

5. Cách trích xuất từ ​​thứ N trong một chuỗi văn bản

Ví dụ này là một ví dụ điển hình về thủ thuật cơ bản trong excel kết hợp các công thức MID một cách sáng tạo với 5 hàm khác nhau.

  1. LEN: lấy tổng độ dài của chuỗi văn bản gốc

  2. REPT: lặp lại một ký tự cụ thể một số lần nhất định

  3. SUBSTITUTE: để thay thế một ký tự này bằng một ký tự khác

  4. MID: trích xuất một chuỗi con

  5. TRIM: loại bỏ dung lượng thừa

Ta có một bảng dữ liệu, yêu cầu là dùng hàm MID để trích xuất từ ​​thứ N trong chuỗi văn bản, sau đó có công thức: = TRIM (MID (SUBSTITUTE (E2, “”, REPT (“”, LEN (E2 ” )))), (2-1) * LEN (E2) + 1, LEN (E2))) và kết quả:

Hàm giữa 57

Thủ thuật Excel cơ bản để trích xuất từ ​​thứ N trong một chuỗi văn bản

6. Cách trích xuất một từ có chứa một hoặc nhiều ký tự cụ thể

Ta có một bảng dữ liệu, yêu cầu là sử dụng hàm MID để trích xuất một từ chứa một hoặc nhiều ký tự cụ thể, ta có công thức:

= TRIM (MID (SUBSTITUTE (E2, “”, REPT (“”, 99)), MAX (1, ​​FIND (“V”, SUBSTITUTE (E2, “”, REPT (“”, 99)))) – 50 ), 99)) và kết quả:

Hàm giữa 8

Thủ thuật Excel cơ bản để trích xuất một từ có chứa một hoặc nhiều ký tự cụ thể

7. Cách làm cho hàm MID trả về một số

Hàm MID trong Excel luôn trả về một chuỗi văn bản ngay cả khi nó chứa các chữ số trông giống như số. Để chuyển đầu ra thành số, người dùng chỉ cần thay đổi hàm MID bằng cách kết hợp sử dụng hàm VALUE. Ví dụ, để trích xuất 5 ký tự, bắt đầu từ ký tự thứ 4 và chuyển đổi chuỗi văn bản kết quả thành một số, chúng tôi sử dụng công thức:

= VALUE (MID (A2,4,5)) trong đó A2 là chuỗi văn bản ban đầu, chữ số 4 là ký tự bắt đầu và 5 là độ dài của chuỗi văn bản số.

IV. Sử dụng hàm LEN và hàm MID để đếm số ký tự

Ví dụ, sử dụng kết hợp hai hàm LEN và MID để đếm số ký tự trong họ, ta có công thức: = LEN (MID (E2,1, SEARCH (“”, E2) -1)) và kết quả:

Hàm giữa 9

Sử dụng hàm LEN và hàm MID để đếm số ký tự

V. Kết luận

Trên đây là những thủ thuật Excel cơ bản trong việc sử dụng hàm mid trong excel trong chuỗi bài học excel cơ bản. Bạn đọc có thể tham khảo các bài viết về các hàm quan trọng trong excel trong excel dưới đây để thành thạo hơn các kỹ năng tin học văn phòng: Hàm ROUND trong excel, Hàm sumproduct là gì ?, hàm sumifs và sumif, hàm FIND và hàm sumif. Chức năng SEARCH, chức năng tìm kiếm Vlookup, Pivottable là gì ?,


Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Kommentare


bottom of page