top of page

Hợp nhất là gì? Cách sử dụng tính năng hợp nhất trang tính trong Excel


Hợp nhất là một thuật ngữ không còn mới trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và kế toán kiểm toán. Trong Excel, hợp nhất cũng là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà phân tích dữ liệu. Vậy hợp nhất là gì và cách sử dụng nó như thế nào?

Hợp nhất là một thuật ngữ chuyên ngành quen thuộc và được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và Kế toán – Kiểm toán. Vậy khái niệm tổng hợp kinh tế là gì, khái niệm hợp nhất là gì khi được sử dụng như một công cụ trong Excel, hàm excel có thể kết hợp với hợp nhất như thế nào và ý nghĩa của hợp nhất là gì?

I. Khái niệm trong kinh tế học của Hợp nhất là gì?

Hợp nhất trong Kinh tế là gì? Hợp nhất dịch sang tiếng Việt là “thống nhất”. Hợp nhất là sự kết hợp các tài sản, nợ phải trả và các khoản mục tài chính khác của hai hoặc nhiều doanh nghiệp hoặc đơn vị thành một. Trong nội dung hoạt động kế toán tài chính, khi nói đến thuật ngữ “hợp nhất là gì”, người ta thường nói đến hợp nhất báo cáo tài chính, trong đó tất cả các công ty con đều lập báo cáo tài chính. được báo cáo dưới sự bảo trợ của công ty mẹ.

Khái niệm trong kinh tế học của Hợp nhất là gì?

Khái niệm trong kinh tế học của Hợp nhất là gì?

II. Ý nghĩa kinh tế của hợp nhất là gì?

Trước khi nói về ý nghĩa kinh tế của hợp nhất là gì, chúng ta hãy xem từ này xuất phát từ đâu. Thuật ngữ hợp nhất xuất phát từ tiếng Latinh, có nghĩa là “hợp nhất thành một.” Bất kể bối cảnh sử dụng như thế nào, việc hợp nhất bao gồm việc tập hợp một số lượng lớn các mục khác nhau thành một số lượng nhỏ hơn. Ví dụ, một khách du lịch có thể đóng gói tất cả hành lý của họ vào một túi lớn hơn. Về kế toán và tài chính, hợp nhất mang một sắc thái cụ thể hơn.

Hợp nhất trong việc này liên quan đến việc liên kết nhiều tài khoản hoặc doanh nghiệp và kết hợp thông tin vào một điểm duy nhất. Trong hoạt động kế toán tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất sẽ cung cấp cái nhìn và đánh giá toàn diện về tình hình tài chính doanh nghiệp của cả công ty mẹ và các công ty con, thay vì chỉ xem xét vị thế độc lập của một công ty nào đó.

Trong kế toán hợp nhất, thông tin từ công ty mẹ và tất cả các công ty con của nó được coi như thể nó đến từ một thực thể duy nhất. Tài sản tích lũy từ hoạt động kinh doanh hoặc bất kỳ doanh thu hoặc chi phí nào được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của công ty chính hoặc công ty mẹ. Thông tin này được báo cáo trên báo cáo thu nhập của công ty mẹ.

Báo cáo tài chính hợp nhất được sử dụng khi công ty mẹ nắm giữ đa số cổ phần bằng cách thực hiện quyền kiểm soát trên 50% cổ phần của công ty con. Công ty mẹ nắm giữ trên 20% cổ phần được sử dụng hình thức hạch toán hợp nhất. Trường hợp công ty mẹ nắm giữ dưới 20% cổ phần thì phải hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

III. Trong Excel, tính năng đặc biệt của công cụ CONSOLIDATE là gì?

Các hàm hợp nhất trong Excel là gì? Hợp nhất excel là công cụ thực hiện chức năng gộp các dữ liệu trùng lặp có trong bảng tính. Tính năng này tương tự như loại bỏ các bản sao. Tuy nhiên, công cụ Tổng hợp Excel vượt trội hơn ở chỗ nó có thể tạo một báo cáo chung dựa trên trường dữ liệu. Hợp nhất là gì cũng có thể kết hợp với các hàm Excel khác để thực hiện chức năng mở rộng của nó.

Tổng hợp Excel là một trong những công cụ dùng để thống kê hữu ích, cho phép thực hiện nhanh các phép tính tổng, giá trị trung bình, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất …

Trong Excel, tính năng đặc biệt của công cụ CONSOLIDATE là gì?

Trong Excel, tính năng đặc biệt của công cụ CONSOLIDATE là gì?

IV. Sử dụng hợp nhất excel để hợp nhất dữ liệu từ nhiều trang tính thành một sổ làm việc

Các bước để hợp nhất dữ liệu từ nhiều trang tính vào một sổ làm việc trong công cụ hợp nhất là gì? Để làm như vậy, chúng tôi làm theo các bước sau:

Bước 1: Sắp xếp các bảng tính chứa dữ liệu đúng cách dựa trên các tiêu chí đánh giá sau:

 1. Mỗi tập dữ liệu mà bạn muốn hợp nhất phải nằm trên một trang tính riêng lẻ. Không đặt bất kỳ dữ liệu nào khác trên trang tính mà bạn định xuất dữ liệu tổng hợp

 2. Mỗi trang tính muốn thực hiện việc hợp nhất phải có cùng một bố cục và mỗi cột có một tiêu đề chứa cùng một trường dữ liệu. Không có hàng hoặc cột trống nào trong bất kỳ trang tính nào chứa bất kỳ dữ liệu nào.

Bước 1

Bước 2: Trong cửa sổ Microsoft Excel, nhấp vào Dữ liệu → Hợp nhất

Bước 2

Bước 3: Khi hộp thoại Hợp nhất xuất hiện, hãy làm như sau:

Trong phần Chức năng: Chọn một trong các chức năng tóm tắt bạn muốn sử dụng để hợp nhất dữ liệu: SUM, AVERAGE … Ví dụ, bạn sẽ chọn SUM.

Trong phần Tham chiếu (hoặc tham chiếu): Nhấp vào hình thu nhỏ của hộp thoại Hợp nhất và chọn phạm vi tham chiếu trên trang tính đầu tiên.

Sau đó, bấm chuột trái vào hộp Thêm để thêm phạm vi vào Tất cả tham chiếu để Excel hợp nhất tất cả chúng.

Nếu một hoặc nhiều trang tính nằm trong một sổ làm việc khác, hãy bấm vào bên dưới Duyệt qua để tiếp tục tìm trang tính.

Bước 3

Bước 4: Cài đặt cấu hình được cập nhật. Trong hộp thoại Hợp nhất là gì, hãy chọn bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

 1. Đánh dấu vào các hộp Hàng trên cùng là hàng trên cùng.

 2. Cột trái (bên trái) sử dụng các nhãn nếu bạn muốn có các nhãn hàng hoặc cột của phạm vi nguồn đã được sao chép vào hợp nhất.

 3. Chọn hộp Tạo liên kết đến nguồn nếu bạn muốn dữ liệu đã hợp nhất tự động cập nhật bất cứ khi nào dữ liệu tại nguồn thay đổi. Trong trường hợp này, Hợp nhất Excel sẽ tự động tạo liên kết đến các trang tính nguồn thực hiện hợp nhất.


Nếu bạn mở rộng một số nhóm bằng cách bấm vào biểu tượng đường viền cộng, rồi bấm vào ô có một giá trị nhất định được liên kết, dữ liệu nguồn sẽ được hiển thị trong thanh công thức.

Bước 4

V. Cách hợp nhất hai trang tính Excel thành một trong các cột chính

Trong trường hợp này, Hợp nhất Excel có thể được thực hiện bằng cách kết hợp với các hàm Excel, đặc biệt là hàm Vlookup hoặc hàm Hlookup để giải quyết vấn đề.

Cách hợp nhất hai trang tính Excel thành một trong các cột chính

Cách hợp nhất hai trang tính Excel thành một trong các cột chính

TẠI VÌ. Hợp nhất các trang tính Excel với một thứ tự cột khác nhau

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trong Dữ liệu, chọn Kết hợp Trang tính

Hợp nhất các trang tính Excel với một thứ tự cột khác nhau

Hợp nhất các trang tính Excel với một thứ tự cột khác nhau

Dữ liệu sẽ được kết hợp hoàn hảo với các tiêu đề cột.

Hợp nhất các trang tính Excel với một thứ tự cột khác nhau

VII. Một ví dụ về cách sử dụng Hợp nhất là gì?

Giả sử có một số trang tính chứa thông tin về các sản phẩm khác nhau và bây giờ cần kết hợp chúng thành một bảng tính như sau:

Ví dụ về cách sử dụng Hợp nhất

Ví dụ về cách sử dụng Hợp nhất

Kết hợp nhiều trang tính trong các hàm Excel thành một bằng cách sử dụng 5 bước:

Bước 1: Bật trình hướng dẫn hợp nhất bảng tính, trên thanh công cụ Excel → tab Ablebits → Hợp nhất → Hợp nhất bảng tính.

Bước 2: Chọn các trang tính và hợp nhất các khu vực.

Bước 3: Chọn kiểu hợp nhất là Sao chép dữ liệu từ các phạm vi đã chọn vào một trang tính → Tiếp theo.

Bước 4: Chọn cách bạn muốn hợp nhất các trang tính với các tùy chọn dán:

 1. Dán tất cả: để sao chép các giá trị và công thức. Tùy chọn này được sử dụng trong hầu hết các trường hợp.

 2. Chỉ dán các giá trị: khi bạn không muốn giữ các công thức đến từ các trang nguồn

 3. Liên kết dán vào dữ liệu: liên kết dữ liệu đã hợp nhất với dữ liệu nguồn.

Sự lựa chọn khác:

 1. Các bảng của tôi có tiêu đề: kết hợp các bảng với các cột sắp xếp khác nhau.

 2. Chỉ sao chép dữ liệu cho …: chỉ hợp nhất các cột nhất định trong bảng tính.

 3. Giữ nguyên định dạng.

 4. Tách các…: thêm các hàng trống giữa các vùng dữ liệu đã hợp nhất.

Bước 5: Chọn khu vực chứa dữ liệu đã hợp nhất.

VIII. Tổng kết

Trên đây là những hiểu biết cơ bản mà người sử dụng Excel cần nắm vững về Củng cố là gì, ý nghĩa của Hợp nhất, Hợp nhất kết hợp với các hàm Excel khác trong thực thi lệnh.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Comments


bottom of page