top of page

Hướng dẫn tính chi phí bảo hiểm công trình mới nhất và chính xác nhất

Chi phí bảo hiểm công trình là gì? Cách tính chi phí bảo hiểm công trình xây dựng mới nhất? Dưới đây, bất động sản ODT sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc này.

1. Bảo hiểm công trình là gì? Có mấy loại?

Hướng dẫn tính chi phí bảo hiểm công trình mới nhất và chính xác nhất

Hiện nay có rất nhiều công trình xây dựng được hình thành kéo theo rủi ro ngày càng cao. Chính vì vậy, bảo hiểm công trình đã ra đời và được sử dụng để giảm bớt những tổn thất trong quá trình xây dựng của các nhà thầu hay chủ đầu tư. Đây là loại hình bảo hiểm áp dụng cho các công trình xây dựng như nhà ở, khu vui chơi, trường học, v.v.

Khi ký kết loại bảo hiểm này, nhà thầu hoặc chủ đầu tư sẽ được đảm bảo rằng công ty bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại cho người thứ ba, tức là người không thuộc dự án cũng như chủ đầu tư trong trường hợp xảy ra tai nạn. tổn thất và rủi ro trong quá trình thi công. Mức bồi thường thiệt hại về vật liệu xây dựng có thể đạt đến giá trị tối đa của công trình do hai bên thoả thuận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Theo Thông tư số 329/2016 / TT-BTC và Nghị định 119/2015 / NĐ-CP, có 5 loại bảo hiểm công trình:

 1. Bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng.

 2. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khi tư vấn đầu tư xây dựng.

 3. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của bên thứ ba.

 4. Bảo hiểm vật tư, vật liệu và phương tiện, thiết bị thi công, bảo hiểm cho người lao động.

 5. Bảo hiểm công trình xây dựng.

Mỗi loại bảo hiểm sẽ có những quy tắc, nội dung và điều kiện áp dụng riêng.

2. Cách tính chi phí bảo hiểm công trình mới nhất

Chi phí bảo hiểm công trình được tính theo công thức sau:

Phí bảo hiểm = Giá trị công trình * Tỷ lệ phí bảo hiểm

Trong đó, tỷ lệ phí bảo hiểm là tỷ lệ phần trăm do Bộ Tài chính quy định và được quy định tại Phụ lục 7 Thông tư số 329/2016 / TT-BTC. Tỷ lệ này phụ thuộc vào tỷ lệ rủi ro của dự án sau khi được nhân viên của công ty bảo hiểm khảo sát.

Tỷ lệ phí bảo hiểm và các khoản khấu trừ (loại M hoặc N) có thể được tìm thấy tại đây.

Từ loại được khấu trừ, chúng ta có thể tính được chi phí bảo hiểm công trình. Hoặc, nó có thể được tính bằng 5% tổng giá trị tổn thất, tùy theo giá trị nào lớn hơn.

Đơn vị: triệu đồng

Ví dụ, đối với một tòa nhà giáo dục cấp III (không có tầng hầm), phí bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của giá trị của tòa nhà là 0,8, loại M. Nếu chi phí xây dựng trước thuế là 50 tỷ, chi phí thiết bị trước thuế là 4 tỷ đồng thì phí bảo hiểm được tính như sau:

Phí bảo hiểm = 0,08 * (50 tỷ + 4 tỷ) = 43.200.000 (VNĐ).

Phụ phí bảo hiểm = 0,04 * (50 tỷ + 4 tỷ) = 21.600.000 (VNĐ).

Tỷ lệ được khấu trừ = (100.000.000 + 20.000.000) / 1.1 = 109.090.909 (đồng).

Theo đó, chi phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (trước thuế) sẽ là:

43.200.000 + 21.600.000 + 109.090.909 = 173.890.909 (đồng).

3. Các công trình quốc phòng có cần mua bảo hiểm công trình không?

Công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước không phải mua bảo hiểm công trình theo quy định tại Nghị định 119/2015 / NĐ-CP.

Cũng theo Nghị định trên, các đối tượng phải mua bảo hiểm công trình bao gồm:

 1. Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015 / NĐ-CP.

 2. Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II và III Nghị định số 18/2015 / NĐ-CP.

 3. Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công phức tạp.

Đối với công trình khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng từ cấp II trở lên, nhà thầu phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, nhà thầu cũng cần mua bảo hiểm cho công nhân thi công trên công trường.

4. Những tổn thất nào không được bồi thường khi mua bảo hiểm công trình?

Khi mua bảo hiểm công trình, công ty bảo hiểm sẽ chi trả và bồi thường thiệt hại cho công trình khi rủi ro phát sinh. Tuy nhiên, các trường hợp mất mát sau đây không được bồi thường:

 1. Tổn thất do hành vi cố ý gây ra

 2. Mất mát không phải là ngẫu nhiên

 3. Tổn thất không thể được định lượng bằng tiền

 4. Tổn thất thảm khốc

 5. Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể bảo hiểm

6 views0 comments

Comments


bottom of page