top of page

Hướng dẫn sử dụng hàm IPMT trong Excel

Trước khi quyết định đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, bạn nhất định phải cân nhắc rất kỹ lưỡng, tính toán số vốn bỏ ra để làm gì và thu về giá trị bao nhiêu trong một thời gian dài với lãi suất như thế nào. . Bài viết Hướng dẫn sử dụng hàm IPMT sau đây giúp bạn trả lời câu hỏi trên.

Sử dụng IPMT.  hàm số

Mô tả: Chức năng trả về khoản thanh toán lãi suất cho một khoản đầu tư nhất định trong một khoảng thời gian nhất định đã thỏa thuận trước đó.

Cú pháp: IPMT (rate, per, nper, pv, [fv], [type]).

Trong đó:

– rate: Lãi suất tính theo định kỳ, là thông số bắt buộc.

– per: Số kỳ lãi nằm trong khoảng từ 1 -> nper, là tham số bắt buộc.

– nper: Tổng số điều khoản phải trả trong thời gian đầu tư, là tham số bắt buộc.

– pv: Giá trị hiện tại của khoản vay, là thông số bắt buộc.

– fv: Giá trị tương lai thu được sau khi đầu tư, là tham số tùy chọn nếu giá trị mặc định bị bỏ qua.

– type: Thời gian trả lãi, Tham số tùy chọn nếu bỏ qua thì mặc định là 0. Có 2 giá trị: type = 0 => thanh toán cuối kỳ, type = 1 => thanh toán đầu kỳ.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau:

Bảng dữ liệu ban đầu

Tính toán:

– Trả lãi vào tháng đầu tiên sau khi đầu tư.

– Khoản lãi phải trả trong năm cuối cùng của khoản vay.

Làm toán:

1. Trả lãi vào tháng đầu tiên sau khi đầu tư

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = IPMT (D5 / 12, D6, D7 * 12, D8).

Trả lãi vào tháng đầu tiên sau khi đầu tư

Kết quả:

Kết quả

2. Tiền lãi phải trả trong năm cuối cùng của khoản vay

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = IPMT (D5,5, D7, D8).

Tiền lãi đến hạn trong năm cuối cùng của khoản vay

Kết quả:

Kết quả 2

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách trả lãi khi bạn quyết định đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định. So sánh với việc trả lãi và lợi nhuận thu được rồi đi đến quyết định.

Chúc bạn đầu tư đạt kết quả tốt nhất.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Commentaires


bottom of page