top of page

Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNT nâng cao trong Excel


Tiếp tục chuỗi bài viết về các hàm trong Excel thuộc bộ office hiện đại, hôm nay 123job sẽ mang đến cho các bạn cú pháp, ý nghĩa của các thành phần trong công thức, cách sử dụng và ý nghĩa của hàm. Đếm

Tiếp tục chuỗi bài viết giới thiệu về hàm tính toán, hàm tìm kiếm, hàm đếm, hàm logic và thủ thuật excel, hôm nay, 123job sẽ mang đến cho các bạn bài viết về hàm đếm nâng cao trong Excel. Đây là chức năng thường được dân kế toán, dân văn phòng hay cả những người liên quan đến văn phòng sử dụng như một công cụ hỗ trợ đắc lực.

I. Hàm đếm số lần xuất hiện trong excel

1. Hàm đếm trong excel

Cú pháp của hàm COUNT trong Excel: = COUNT (Value1,[Value2],[Value3]…).

Trong đó ý nghĩa của các thành phần trong công thức là:

  1. Giá trị 1 là giá trị tham số bắt buộc để xuất hiện trong công thức. Đây là giá trị đầu tiên được sử dụng để tham chiếu hoặc lựa chọn để đếm giá trị ô.

  2. Giá trị 2, Value3, … là các giá trị tham số tùy chọn, excel chỉ có thể đếm tối đa 255 tham số, các lựa chọn bổ sung, tham chiếu ô mà bạn muốn đếm giá trị ô.

2. Thủ thuật Excel áp dụng hàm Count trong excel

Đây là ví dụ dùng để đếm các phạm vi không liên tiếp, sau đó người dùng cần đặt tất cả các phạm vi cần đếm vào công thức hàm COUNT. Đếm số lượng sinh viên đã đậu trong bảng trên, ta có công thức hàm đếm trong excel: = COUNT (G3: G9) và kết quả là 3.

đếm .  hàm số

Áp dụng hàm Count trong excel

3. Countifs. hàm số

Hàm Countif là một hàm đếm nâng cao của hàm Count, là một hàm đếm với một điều kiện nhất định. Tức là, nếu giá trị tham chiếu thỏa mãn điều kiện cho trước, hàm sẽ đếm, ngược lại, nó sẽ bị bỏ qua. Trên thực tế, người dùng sẽ không sử dụng hàm Count thường xuyên mà sẽ sử dụng nhiều hàm Countif hoặc Countifs hơn.

Hàm COUNTIFS trong Excel sẽ trả về số ô thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện. Các hàm COUNTIFS và COUNTIFS có thể được sử dụng với các điều kiện như ngày tháng, số, văn bản và các định dạng có điều kiện khác.

Hàm COUNTIFS hỗ trợ các toán tử logic (>,, =) và các ký tự đại diện (*,?) Để kết hợp các phần.

Cú pháp hàm: COUNTIFS (Criteria_range1, Criteria1,[Criteria_range2,Criteria2],[Criteria_range3,Criteria3]…)

Trong đó:

  1. range1: phạm vi đầu tiên để đánh giá.

  2. tiêu chí1: xác định phạm vi đầu tiên được sử dụng để áp dụng điều kiện đầu tiên (tiêu chí1), là giá trị hoặc phạm vi bắt buộc.

  3. range2: vi thứ hai để đánh giá.

  4. tiêu chí2: xác định phạm vi được sử dụng để áp dụng điều kiện thứ hai.

4. Thủ thuật Excel để áp dụng Countifs. hàm số

Tương tự với ví dụ trên, yêu cầu của bài toán đưa ra là dùng hàm COUNTIFS để đếm số học sinh nam đạt điểm 9, khi đó ta có công thức sau để áp dụng: = COUNTIFS (F3: F9, “Nam” , G3: G9,9)

COUNT hàm 3

Áp dụng Countifs. hàm số

II. Hàm COUNTBLANK được sử dụng như thế nào?

Mô tả: Hàm COUNTBLANK giúp đếm số ô trống hoặc ô trống trong một phạm vi hoặc mảng đã chọn trong bảng tính Excel.

Cú pháp của hàm COUNTBLANK là = COUNTBLANK (dải ô)

Trong đó: range là tham số duy nhất và bắt buộc của hàm, range là phạm vi ô hoặc một vùng để đếm số ô trống (trống). Các ô chứa công thức trả về giá trị trống (rỗng) hàm này sẽ tính là các ô trống bình thường. Các ô có giá trị 0 sẽ không được tính.

III. Cách lọc danh sách duy nhất bằng IF và COUNTIF. chức năng

1. Sử dụng COUNTIF. hàm số

Hàm COUNTIF là một hàm để đếm các ô đáp ứng một điều kiện duy nhất. Hàm COUNTIF được sử dụng để đếm các ô có ngày, số và văn bản đáp ứng một điều kiện cụ thể. Cú pháp hàm COUNTIF: = COUNTIF (phạm vi, tiêu chí) trong đó:

  1. range: Phạm vi mà người dùng muốn đếm dựa trên tiêu chí.

  2. tiêu chí: Tiêu chí được áp dụng để xác định số lượng ô phù hợp.

2. NẾU. hàm số

Hàm logic IF thực hiện kiểm tra logic và trả về một trong các giá trị TRUE hoặc FALSE. Công thức hàm IF: = IF (logic_test,[value_if_true],[value_if_false])

logic_test: Giá trị bạn muốn kiểm tra.

value_if_true: Đó là giá trị được trả về nếu điều kiện là đúng

value_if_false: Nó là giá trị được trả về nếu điều kiện sai

3. Sử dụng hàm Vlookup để tìm tên nhóm từ cột

Cho bảng dữ liệu dưới đây.

COUNT hàm 4

Sử dụng hàm Vlookup để tìm tên nhóm từ cột

Người dùng có thể sử dụng thủ thuật excel bằng chức năng tìm kiếm cột VLOOKUP để thực hiện dò tìm tên nhóm từ cột số thứ tự. Hiện tại, chúng ta thấy rằng trong bảng số liệu trên có 3 nhóm. Công thức để tìm nhóm như sau: = vlookup (H8, B7: E16,4,0) trong đó H8, H9, H10 lần lượt là các giá trị 1, 2, 3 ở trên.

4. Kết hợp công thức COUNTIF với công thức IF để giải quyết vấn đề này

Có một thủ thuật excel khác để giải quyết vấn đề 3 đó là sử dụng kết hợp hàm countif và hàm if theo công thức = IF (COUNTIF ($ E $ 6: E7, E7) = 1,1 + MAX) $ B $ 6), “”)

IV. Một số lưu ý khi sử dụng COUNT. hàm số

Các tham số đếm là số, ngày tháng hoặc giá trị được trình bày dưới dạng văn bản của số, chẳng hạn như số được đặt trong dấu ngoặc kép “1” sẽ được tính bằng hàm COUNT.

Các giá trị logic và số được trình bày dưới dạng văn bản mà người dùng nhập trực tiếp vào danh sách COUNT tham số hàm sẽ được tính.

Các tham số chứa hoặc tham chiếu đến các kiểu dữ liệu khác nhau, nhưng hàm COUNT sẽ chỉ đếm số.

Nếu người dùng muốn đếm các giá trị lôgic, văn bản hoặc các giá trị khác không thể chuyển đổi thành số, thì nên sử dụng hàm COUNTA.

– Nếu người dùng muốn đếm tất cả các số thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện cho trước thì nên sử dụng hàm COUNTIF hoặc hàm COUNTIFS.

V. Tải bài tập hàm COUNT trong excel

Ví dụ, đếm số lượng giá trị trong phạm vi G3: G9, chúng ta có công thức và kết quả sau:

đếm 5.  hàm số

Bài tập hàm COUNT trong excel

Để xem công thức sử dụng hàm COUTBLANK để đếm số ô trống trong bảng, Sử dụng hàm COUTA để đếm các ô chứa dữ liệu trong bảng, … vui lòng tải về:

Tải bài tập mẫu về hàm đếm trong excel

TẠI VÌ. Tổng kết

Vậy là 123job đã tiếp tục mang đến cho bạn đọc một thủ thuật excel mới trong tin học văn phòng đó là cách sử dụng hàm count để đếm giá trị. Hy vọng qua bài viết, bạn đọc sẽ sử dụng thành thạo chức năng này để củng cố kỹ năng tin học văn phòng của mình.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

6 views0 comments

Comentarios


bottom of page