top of page

Hướng dẫn cách nhập công thức hóa học trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách nhập công thức hóa học trong Excel.

Ví dụ: Nhập công thức hóa học của axit mạnh nhất theo bảng sau:

Cách nhập công thức hóa học trong Excel

Ví dụ: Nhập công thức hóa học của Axit Fluoroantimonic: H2SFbF6.

Cách 1

Bước 1: Trong ô mà bạn cần nhập công thức, hãy nhập chữ H.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 2

Bước 2: Nhấp chuột phải vào ô đang nhập công thức và chọn Định dạng Ô.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 3

Bước 3: Một hộp thoại hiện ra, chọn Subscript -> OK.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 4

Bước 4: Quay lại ô đang nhập công thức, gõ số 2 -> lấy chỉ số con.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 5

Bước 5: Để chuyển về chế độ gõ thông thường, bạn tiếp tục nhấp chuột phải vào ô đang nhập công thức và chọn Format Cells.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 6

Bước 6: Một hộp thoại hiện ra, bạn bỏ chọn ở mục Subscript -> OK.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 7

Bước 7: Quay lại ô mà bạn đang nhập công thức và nhập các ký hiệu khác.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 8

Bước 8: Tiến hành tương tự như bước 3, nhập chỉ số 6 -> kết quả đã nhập được công thức hóa học của Axit Fluoroantimonic: H2SFbF6.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 9

Cách 2

Bước 1: Nhập tất cả các ký tự trong công thức bao gồm cả chỉ số phụ.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 10

Bước 2: Đánh dấu ký tự là chỉ số con -> nhấp chuột phải chọn Format Cells.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 11

Bước 3: Một hộp thoại hiện ra, chọn Subscript -> OK.

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 12

Kết quả là, chỉ mục sau đã được viết:

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 13

Tương tự với các đăng ký khác:

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 14

Với các axit còn lại bạn làm tương tự -> kết quả:

Cách nhập công thức hóa học trong Excel 15

Với 2 cách trên, về cơ bản chúng giống nhau, chỉ khác nhau về thứ tự các thao tác.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page