top of page

Hướng dẫn định dạng dữ liệu trong Excel

Bảng tính Excel hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu cho các ô trong bảng tính: kiểu số, kiểu phần trăm, ngày, giờ, phân số …, với những dữ liệu khác nhau, bạn nên định dạng đúng kiểu dữ liệu. cho ô dữ liệu đó. Như vậy, khi tính toán hay xử lý số liệu sẽ dễ dàng và chính xác hơn.

Kiểu dữ liệu mặc định trong bảng tính Excel luôn là Định dạng chung. Bạn có thể thay đổi định dạng kiểu dữ liệu trong Excel bằng các bước sau:

Bước 1: Chọn ô dữ liệu cần định dạng, sau đó nhấp chuột phải vào -> Định dạng ô.

Định dạng ô

Bước 2: Tại mục Format Cells, tại tab Number, trong phần Category có nhiều định dạng.

Loại

Chung: Kiểu mặc định cơ bản của Excel khi bạn nhập dữ liệu.

Number: Định dạng dữ liệu số.

Tiền tệ và Kế toán: là các định dạng cho dữ liệu tiền tệ.

Ngày: Định dạng cho kiểu dữ liệu ngày.

Thời gian: Định dạng kiểu thời gian cho dữ liệu.

Phần trăm: Định dạng phần trăm cho dữ liệu.

Fraction: Định dạng kiểu dữ liệu fraction.

Khoa học: Định dạng dữ liệu số viết tắt.

Văn bản: Định dạng dữ liệu kiểu chữ.

Đặc biệt: Định dạng dữ liệu của một loại đặc biệt.

Tùy chỉnh: Kiểu do người dùng xác định.

Bước 3: Định dạng dữ liệu theo một số kiểu thường dùng.

– Nếu định dạng dữ liệu theo kiểu số, bạn chọn Kiểu số trong Danh mục. Trong phần Vị trí thập phân, bạn chọn số chữ số sau dấu phẩy hoặc bạn muốn thêm dấu “,” làm dấu phân cách cho các số nếu chúng có giá trị hàng nghìn đơn vị, thì bạn đánh dấu vào ô trước khi sử dụng Dấu phân cách 1000 ( ,). Sau đó nhấn OK.

ĐƯỢC RỒI

Kết quả sau khi đặt dữ liệu vào Number.

Dữ liệu số

– Nếu bạn muốn định dạng kiểu dữ liệu tiền tệ, thì trong Định dạng ô, bạn chọn Tiền tệ trong Danh mục. Chọn số chữ số sau dấu phẩy ở Vị trí thập phân và chọn loại ký hiệu tiền tệ cho dữ liệu trong Biểu tượng rồi bấm OK.

Được 2

Và kết quả nếu bạn chọn loại tiền tệ cho dữ liệu:

Loại tiền tệ cho dữ liệu

– Nếu bạn định dạng theo kiểu ngày tháng, thì trong Định dạng Ô, bạn chọn Ngày trong Danh mục. Tiếp theo, chọn kiểu định dạng ngày tháng trong phần Loại và sau đó nhấp vào OK.

Được 3

Kết quả sau khi thực hiện định dạng ngày tháng.

Định dạng ngày tháng

– Nếu bạn định dạng dữ liệu theo kiểu thời gian thì trong mục Định dạng ô bạn chọn kiểu Thời gian trong Danh mục, chọn định dạng thời gian ở mục Kiểu rồi bấm OK.

Được 4

Sau khi chọn định dạng thời gian, kết quả như sau:

Định dạng thời gian

– Nếu dữ liệu được định dạng theo phần trăm, thì trong Định dạng ô bạn chọn Phần trăm trong Danh mục và chọn số chữ số sau dấu phẩy ở vị trí Thập phân. Sau đó nhấn OK.

Được 5

Kết quả sẽ như sau:

Định dạng phần trăm kiểu

Với các kiểu dữ liệu khác, bạn cũng thao tác tương tự để chọn đúng định dạng kiểu dữ liệu phù hợp với ô dữ liệu.

Như vậy, bạn đã biết cách định dạng dữ liệu trong bảng tính Excel. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

댓글


bottom of page