top of page

Hàm WORKDAY.INTL – Trả về một ngày trước hoặc sau ngày bắt đầu với một ngày cuối tuần tùy chỉn

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm WORKDAY.INTL – một trong những hàm nằm trong nhóm hàm ngày giờ rất phổ biến trong Excel.

Hàm WORKDAY.INTL - Trả về một ngày trước hoặc sau ngày bắt đầu với một ngày cuối tuần tùy chỉnh trong Excel

Mô tả: Trả về một ngày trước hoặc sau khi bắt đầu một số ngày làm việc cụ thể với một ngày cuối tuần tùy chỉnh. Tham số cuối tuần cho biết đó là ngày gì và có bao nhiêu ngày.

Cú pháp: WORKDAY (start_date, days, [weekend],[holidays])

Trong đó:

– start_date: Là ngày bắt đầu, là tham số bắt buộc.

– days: Là ngày không trong cuối tuần và ngày lễ trước hoặc sau start_date, là một tham số bắt buộc.

+ days> 0 -> số ngày được tạo trong tương lai.

+ ngày < 0 -> số ngày được tạo trong quá khứ.

– cuối tuần: Cho biết những ngày nào là cuối tuần không được tính bằng ngày làm việc, là một tham số tùy chọn với các giá trị sau:

+ cuối tuần = 1 -> Cuối tuần là thứ bảy, chủ nhật.

+ cuối tuần = 2 -> Cuối tuần là chủ nhật, thứ hai.

+ cuối tuần = 3 -> Cuối tuần là thứ Hai, thứ Ba.

+ cuối tuần = 4 -> Cuối tuần là thứ Ba, thứ Tư.

+ cuối tuần = 5 -> Cuối tuần là thứ 4, thứ 5.

+ cuối tuần = 6 -> Cuối tuần là thứ Năm, thứ Sáu.

+ cuối tuần = 7 -> Cuối tuần là thứ sáu, thứ bảy.

+ cuối tuần = 11 -> Cuối tuần chỉ có chủ nhật.

+ cuối tuần = 12 -> Cuối tuần chỉ có thứ 2.

+ cuối tuần = 13 -> Cuối tuần chỉ là thứ 3.

+ cuối tuần = 14 -> Cuối tuần chỉ có thứ 4.

+ cuối tuần = 15 -> Cuối tuần chỉ có thứ 5.

+ cuối tuần = 16 -> Cuối tuần chỉ có thứ Sáu.

+ cuối tuần = 17 -> Cuối tuần chỉ có thứ bảy.

– ngày nghỉ: Ngày được loại trừ khỏi ngày làm việc không nằm trong ngày nghỉ cố định.

Chú ý:

– Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số thứ tự liên tiếp để thuận tiện cho quá trình tính toán.

– Bất kỳ 1 trong các đối số không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu giá trị start_date + days tạo ra ngày không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị của ngày là số thập phân thì nó sẽ bị cắt ngắn thành số nguyên.

Ví dụ:

Tính số ngày sau một ngày làm việc một số ngày cụ thể, các ngày cuối tuần được xác định bởi các giá trị trong cột cuối tuần của các công việc sau:

Tính số ngày sau ngày làm việc một số ngày cụ thể

– Tại ô cần tính nhập công thức: = WORKDAY.INTL (F7, G7, H7, I7).

Trong ô cần tính, nhập công thức = WORKDAY.INTL (F7, G7, H7, I7)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho giá trị còn lại để nhận kết quả

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm WORKDAY.INTL trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

6 views0 comments

Comments


bottom of page