top of page

Hàm WEIBULL – Hàm trả về phân phối Weibull trong Excel

Bài viết dưới đây cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm WEIBULL, hàm trả về phân phối Weibull.

Mô tả: Hàm thực hiện phép tính và trả về phân phối Weibull. Dựa trên sự phân bố này để phân tích độ tin cậy lý thuyết như tính toán tuổi thọ trung bình của thiết bị hoặc sử dụng trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn và dự báo thời tiết.

Cú pháp: WEIBULL (x, alpha, beta, tích lũy).

Trong đó:

– x: Giá trị dùng để đánh giá hàm, là tham số bắt buộc.

– alpha: Là tham số phân phối, là tham số bắt buộc.

– beta: Là tham số phân phối, là tham số bắt buộc.

– lũy tích: Giá trị logic để xác định dạng hàm, là tham số bắt buộc. Tích lũy có hai giá trị sau:

+ lũy tích = Đúng -> tính hàm phân phối tích lũy Weibull.

+ lũy tích = Sai -> thực hiện phép tính hàm phân phối tích phân hàm mật độ xác suất Weibull.

Chú ý:

– Case1 trong 3 tham số x, alpha, beta không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– x -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Khi alpha = 1, hàm trả về phân phối mũ với:

– Phương trình hàm phân phối tích lũy Weibull:

Công thức 2

– Phương trình hàm mật độ xác suất Weibull:

Công thức 3

Ví dụ:

Tính toán phân phối Weibull khi biết các tham số sau:

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel

1. Tính giá trị của hàm phân phối tích lũy Weibull với giá trị của định nghĩa hàm = TRUE

Trong ô cần tính nhập công thức: = WEIBULL (D6, D7, D8, D9).

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel 2

Nhấn Enter -> kết quả của hàm phân phối tích lũy WEIBULL là:

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel 3

2. Tính giá trị của hàm mật độ xác suất Weibull với giá trị xác định của hàm = FALSE

Trong ô cần tính toán, hãy nhập công thức: = WEIBULL (D6, D7, D8, E9).

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel 4

Nhấn Enter -> Giá trị hàm mật độ xác suất Weibull là:

Cách sử dụng hàm WEIBULL trong Excel 5

Trên đây là cách sử dụng hàm Weibull và những lưu ý khi sử dụng. Hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page