top of page

Hàm WEEKNUM – Hàm trả về số thứ tự của tuần trong năm trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm WEEKNUM – một trong những hàm nằm trong nhóm hàm ngày giờ rất phổ biến trong Excel.

Hàm WEEKNUM - Hàm trả về số thứ tự của tuần trong năm trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số thứ tự của tuần trong năm của ngày được chỉ định trong tuần đó. Có hai hệ thống được sử dụng trong hàm để xác định số thứ tự của tuần:

– Hệ 1: Tuần có ngày 1 tháng 1 là tuần đầu tiên của năm và được đánh số 1.

– Hệ thống 2: Thứ Năm đầu tiên của năm là tuần 1 và được đánh số 1. Hệ thống này được gọi là hệ thống phương pháp được định nghĩa trong ISO 8601 (đánh số tuần của Châu Âu).

Cú pháp: WEEKNUM (serial_number,[return_type])

Trong đó:

– serial_number: Là giá trị của ngày trong tuần bạn muốn tính số thứ tự trong tuần, là tham số bắt buộc.

– return_type: Giá trị trả về của hàm, là một tham số tùy chọn bao gồm các giá trị sau:

+ return_type = 1 hoặc bỏ qua -> tuần bắt đầu vào Chủ nhật và được đánh số là 1.

+ return_type = 2 -> tuần bắt đầu vào thứ Hai và được đánh số 1.

+ return_type = 11 -> tuần bắt đầu vào Thứ Hai và được đánh số là 1.

+ return_type = 12 -> tuần bắt đầu từ Thứ Ba và được đánh số 1.

+ return_type = 13 -> tuần bắt đầu vào thứ 4 và được đánh số 1.

+ return_type = 14 -> tuần bắt đầu vào thứ 5 và được đánh số 1.

+ return_type = 15 -> tuần bắt đầu vào thứ sáu và được đánh số 1.

+ return_type = 16 -> tuần bắt đầu vào thứ 7 và được đánh số 1.

+ return_type = 17 -> tuần bắt đầu từ Chủ nhật được đánh số 1.

+ return_type = 21 -> tuần bắt đầu vào thứ 2 và được đánh số 2.

Chú ý:

– Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số thứ tự liên tiếp để thuận tiện cho quá trình tính toán.

– Nếu giá trị Serial_number nằm ngoài phạm vi cơ bản của giá trị date -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị return_type không nằm trong các giá trị của nó như trên -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính số thứ tự của tuần trong năm có các ngày sau:

Tính số thứ tự của tuần trong năm có chứa các ngày sau đây

– Tại ô cần tính nhập công thức: = WEEKNUM (E7, F7).

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức = WEEKNUM (E7, F7)

– Nhấn Enter -> Ngày 1 tháng 1 năm 2016 là tuần 1 trong năm:

Ngày 1 tháng 1 năm 2016 nhằm tuần 1 trong năm

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Trường hợp:

+ Giá trị serial_number là ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

+ Giá trị return_type nằm ngoài dải giá trị -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Giá trị serial_number là ngày không hợp lệ - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi thao tác với hàm WEEKNUM trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page