top of page

Hàm WEBSERVICE – Hàm trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm WEBSERVICE – một trong những hàm nằm trong nhóm hàm Web rất phổ biến trong Excel.

Hàm WEBSERVICE - Hàm trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet trong Excel

Mô tả: Hàm trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: WEBSERVICE (url)

Trong đó:

– url: URL của dịch vụ web, là một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu các đối số không thể trả về dữ liệu -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu các đối số không hợp lệ hoặc chứa nhiều hơn 32676 ký tự -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu url là chuỗi chứa hơn 2048 ký tự được cho phép bởi yêu cầu Get -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Với các giao thức không được hỗ trợ như ftp: //, file: // -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Chỉ định giá trị trả về từ dịch vụ web trong chuỗi URL được mô tả trong bảng bên dưới:

Chỉ định giá trị trả về từ dịch vụ web trong chuỗi URL

– Trong ô cần tính, nhập công thức: = WEBSERVICE (C6)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = WEBSERVICE (C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter để có giá trị trả về

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Trường hợp url có định dạng ftp: // hoặc file: // -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Vị trí url ở định dạng ftp: // hoặc tệp: // - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm WEBSERVICE trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

12 views0 comments

Comments


bottom of page