top of page

Hàm Vlookup trong Excel

Vlookup là một chức năng tìm kiếm giá trị cột, một trong những chức năng tìm kiếm được sử dụng rộng rãi nhất. Có thể bạn đã nghe nói đến hàm Vlookup nhưng chưa biết cách sử dụng hàm Vlookup. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel.

Vlookup

Mô tả

Hàm Vlookup là một hàm tìm kiếm giá trị cột, được sử dụng để tìm kiếm một giá trị trong cột đầu tiên từ bên trái của bảng dữ liệu. Nếu được tìm thấy, hàm sẽ trả về giá trị ở một trong các cột tiếp theo cùng hàng với giá trị trong cột đầu tiên bạn chỉ định.

Hàm thường được sử dụng để điền vào bảng chính với dữ liệu được lấy từ bảng phụ.

Cú pháp hàm Vlookup

= VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)

Trong đó:

– lookup_value: giá trị dùng để tìm kiếm, giá trị này có thể là một chuỗi, một tham chiếu hoặc một giá trị nào đó của bảng chính. Nếu giá trị lookup_value nhỏ hơn giá trị tối thiểu trong cột đầu tiên của bảng con table_array, thì hàm Vlookup trả về giá trị lỗi.

– table_array: bảng tham chiếu hoặc bảng chứa các giá trị cần tìm kiếm, các giá trị trong cột đầu tiên của table_array là giá trị được tìm kiếm bởi lookup_value. Giá trị này có thể là văn bản, số hoặc giá trị lôgic.

– col_index_num: chỉ số cột trong table_array sẽ lấy giá trị trả về của bảng chính. Nếu giá trị col_index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số cột trong hàm table_array sẽ trả về giá trị lỗi.

– range_lookup: là giá trị logic giúp bạn chỉ định hàm Vlookup để tìm kiếm chính xác hoặc tìm kiếm tương đối.

+ Nếu range_lookup là TRUE hoặc bị bỏ qua, hàm sẽ tương đối tìm kiếm các giá trị trong cột đầu tiên trong table_array phải được sắp xếp để tránh hàm Vlookup trả về giá trị không chính xác.

+ Nếu range_lookup là giá trị FALSE, hàm sẽ tìm kiếm các giá trị chính xác trong cột đầu tiên của table_array mà không cần sắp xếp thứ tự nào.

Ví dụ:

– Phát hiện tương đối.

Có bảng số liệu sau, yêu cầu điền thông tin Xếp hạng HK và Ký hiệu dựa trên thông tin bảng Xếp hạng.

Hàm Vlookup trong Excel 1

– Điền thông tin cho cột Sắp xếp HK, cách nhập công thức như sau:

Đầu tiên, bạn chọn chuột vào ô Hạng của SV01, nhập công thức như sau: bạn nhập = VLOOKUP (E6, sau đó bạn dùng chuột để chọn (bôi đen) bảng con Phân loại, sau đó thả chuột và nhấn nút Phím F4, sau đó nhập, 2,1).

Công thức bạn nhận được như sau: = VLOOKUP (E6, $ E $ 12: $ G $ 16,2,1).

Trong đó:

E6 là giá trị cần tìm (ví dụ trên là 80).

$ E $ 12: $ G $ 16 là bảng giá trị thông tin cần tìm (ví dụ trên là bảng Xếp hạng).

2 là cột 2 trong bảng giá trị thông tin cần tìm kiếm, dữ liệu cột 2 sẽ điền vào bảng chính (ví dụ trên là cột Xếp hạng HK trong bảng Xếp hạng).

1 là phát hiện tương đối.

Hàm Vlookup trong Excel 2

– Điền thông tin cho cột Ký hiệu, bạn nhập công thức giống như cột Xếp hạng HK nhưng giá trị của col_index_num trong VLookup bạn chọn là 3, tương ứng với cột sẽ lấy giá trị trong bảng Xếp hạng là Biểu tượng. cột. .

= VLOOKUP (E6, $ E $ 12: $ G $ 16,3,1)

Hàm Vlookup trong Excel 3

– Để dò tìm tuyệt đối (chính xác), bạn chỉ cần thay đổi giá trị range_lookup thành 0 hoặc FALSE, nhưng nếu không tìm thấy giá trị lookup_value trong cột đầu tiên của bảng tham chiếu phụ thì hàm sẽ báo lỗi.

Với ví dụ đơn giản trên, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu dễ dàng hơn về cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel. Tùy theo yêu cầu thực tế, bạn có thể sử dụng hàm Vlookup để xử lý dữ liệu trên bảng tính Excel. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page