top of page

Hàm Vlookup – Cách sử dụng và các ví dụ chi tiết

VLOOKUP là một trong những hàm Excel được sử dụng nhiều nhất. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và các ví dụ chi tiết khi sử dụng hàm VLOOKUP.

1. Cú pháp và cách sử dụng hàm VLOOKUP. hàm số

– Hàm Vlookup là hàm tìm kiếm giá trị theo điều kiện, việc tìm kiếm được thực hiện trên các cột.

– Cú pháp hàm VLOOKUP:

VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup])

Trong đó:

+ lookup_value: Giá trị bạn muốn tìm kiếm, một tham số bắt buộc.

+ table_array: Vùng dữ liệu bạn muốn tìm kiếm, là tham số bắt buộc.

+ col_index_num: Cột chứa giá trị cần tìm, là tham số bắt buộc.

+ range_lookup: Loại tìm kiếm, range_lookup = 1 tương đương với giá trị True -> tìm kiếm tương đối, range_lookup = 0 tìm kiếm tuyệt đối tương đương với giá trị sai.

2. Ví dụ đơn giản sử dụng hàm VLOOKUP. hàm số

2.1 Ví dụ 1

– Có bảng dữ liệu sau, dựa vào bảng phụ cấp, điền các khoản phụ cấp cho người lao động (sử dụng hàm Vlookup):

Dựa vào bảng phụ cấp, điền các khoản phụ cấp cho người lao động (sử dụng chức năng Vlookup)

– Trong ô tính trợ cấp, nhập công thức: = VLOOKUP (E4, $ B $ 15: $ C $ 18,2,1) (lưu ý giá trị tuyệt đối cho vùng dữ liệu chứa giá trị tìm kiếm):

Trong ô để tính trợ cấp, hãy nhập công thức: = VLOOKUP (E4, $ B $ 15: $ C $ 18,2,1)

– Nhấn Enter để nhận kết quả:

Nhấn Enter để nhận kết quả

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Tương tự, sao chép công thức cho các giá trị còn lại

2.2 Ví dụ 2

– Điền thông tin về trình độ của nhân viên dựa trên mã nhân viên, nếu nhân viên có trong bảng trình độ

Điền thông tin về trình độ của nhân viên dựa trên mã nhân viên

– Tại đây để lấy bằng cấp của nhân viên thông qua ký tự đầu tiên trong mã nhân viên. Vì vậy, cần phải sử dụng hàm Left () để lấy ký tự đầu tiên trong mã và sau đó tìm kiếm ký tự đó trong bảng cấp.

– Trong ô cần tính, nhập công thức: = VLOOKUP (LEFT (B4,1), $ F $ 15: $ G $ 18,2,0)

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức: = VLOOKUP (LEFT (B4,1), $ F $ 15: $ G $ 18,2,0)

– Nhấn Enter để nhận kết quả:

Nhấn Enter để nhận kết quả

– Sao chép công thức cho các giá trị còn lại hiển thị thông báo lỗi:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại hiển thị thông báo lỗi

– Vì lý do không đặt địa chỉ tuyệt đối cho vùng dữ liệu chứa giá trị tìm kiếm, hàm Vlookup báo lỗi, bôi đen địa chỉ, nhấn phím F4 để đổi địa chỉ thành địa chỉ tuyệt đối:

Hàm Vlookup báo lỗi, bôi đen địa chỉ và nhấn phím F4

– Cuối cùng copy công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Cuối cùng copy công thức các giá trị còn lại để có kết quả

2.3 Ví dụ 3

Điền thông tin phòng ban và cấp bậc của nhân viên dựa trên bảng cấp bậc và phòng ban dưới đây:

Điền thông tin bộ phận và cấp bậc của nhân viên

– Tại đây để lấy nhân viên phòng ban dựa vào ký tự đầu tiên trong mã nhân. Để lấy thứ hạng dựa vào ký tự cuối cùng trong mã nhân viên. Nhưng ở đây giá trị phòng ban được sắp xếp theo cột, vì vậy hãy sử dụng hàm Vlookup, và giá trị hạn ngạch được sắp xếp theo hàng, vì vậy bắt buộc phải sử dụng hàm HLOOKUP. Các phòng ban và cấp bậc trong cùng một cột nên kết hợp 2 giá trị thành 1.

Trong ô cần điền, hãy nhập công thức: = VLOOKUP (LEFT (B4,1), $ D $ 16: $ E $ 19,2,1) & “-” & HLOOKUP (RIGHT (B4,1), $ F $ 15: $ G $ 19,2,1)

Trong ô cần điền, hãy nhập công thức: = VLOOKUP (LEFT (B4,1), $ D $ 16: $ E $ 19,2,1) &

– Nhấn Enter để nhận kết quả (nhớ chuyển địa chỉ tuyệt đối vào vùng chứa giá trị tìm kiếm):

Nhấn Enter để xem kết quả

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Tương tự, sao chép công thức cho các giá trị còn lại

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Vlookup và một số ví dụ cụ thể hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page