top of page

Hàm VAR.S – Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bỏ qua các giá trị logic và văn b

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm VAR.S – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm VAR.S - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bỏ qua các giá trị logic và văn bản trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện phép tính phương sai dựa trên mẫu, bỏ qua các giá trị logic và văn bản. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: VAR.S (number1,[number2]…)

Trong đó:

– số 1,[number2]…): Các đối số trong tập hợp để tính phương sai, trong đó số 1 là bắt buộc, các đối số tiếp theo là tùy chọn và chứa tối đa 254 đối số số.

Chú ý:

– Hàm VAR.S giả định các đối số của nó là một mẫu của tập hợp.

– Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Nếu đối số là một mảng hoặc một tham chiếu thì chỉ các giá trị trong mảng đó được sử dụng.

– Khi gõ trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dưới dạng văn bản trong các đối số của hàm -> các giá trị này vẫn được tính.

– Hàm bị lỗi khi các đối số là văn bản hoặc không thể chuyển đổi giá trị lỗi.

– Nếu bạn muốn tính cả giá trị lôgic và giá trị văn bản -> sử dụng hàm VARA.

– Phương trình để tính hàm VAR.S là:

[frac{{sum {{{left( {x – overline x } right)}^2}} }}{{left( {n – 1} right)}}]

Trong đó:

+ x là AVERAGE trung bình mẫu (number1, number2, …)

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính phương sai dựa trên mẫu của các giá trị số trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính toán phương sai dựa trên mẫu của số.  giá trị

– Tại ô cần tính nhập công thức: = VAR.S (D6: D10)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = VAR.S (D6: D10)

– Nhấn Enter -> phương sai dựa trên mẫu của các giá trị số là:

Phương sai kết quả dựa trên một mẫu số.  giá trị

– Trường hợp giá trị là văn bản hoặc logic -> hàm bỏ qua các giá trị này:

Trong đó các giá trị là văn bản hoặc logic - hàm bỏ qua các giá trị này

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm VAR.S trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page