top of page

Hàm trung bình (tính giá trị trung bình) trong Excel

Hàm Average trong Excel giúp bạn tính giá trị trung bình cho một chuỗi số, một mảng hoặc một tham chiếu có chứa các số một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn sẽ không phải mất thời gian thực hiện từng phép tính để tính giá trị trung bình mà chỉ cần sử dụng trực tiếp hàm Average.

Hàm AVERAGE trong Excel 1

Bài viết sau mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm Trung bình trong Excel.

Mô tả

Hàm Average trả về giá trị trung bình của các đối số đầu vào (còn được gọi là kết quả của phép chia tổng giá trị của các đối số cho tổng số đối số). Giá trị đầu vào là số hoặc phạm vi, tham chiếu đến các ô chứa số.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các chức năng sau:

Hàm AVERAGEA: trả về giá trị trung bình của tất cả các giá trị trong một cột, xử lý các giá trị văn bản và không phải số.

Hàm AVERAGEIF hoặc hàm AVERAGEIFS: nếu bạn chỉ muốn tính giá trị trung bình của các giá trị thỏa mãn các điều kiện và tiêu chí nhất định.

Cú pháp

= AVERAGE (số 1,[number2]…)

Trong đó:

– number1: đối số đầu tiên có thể là một số, một tham chiếu ô hoặc một phạm vi chứa số bạn muốn lấy trung bình, bắt buộc.

– number2: là các số, tham chiếu ô hoặc phạm vi chứa các số bổ sung mà bạn muốn lấy trung bình tối đa 255 số, tùy chọn.

Ghi chú

– Đối số tham chiếu ô hoặc dải ô có chứa giá trị lôgic, văn bản hoặc ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua, ngoại trừ giá trị 0 sẽ được tính.

– Các giá trị logic, biểu diễn số dưới dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số trong hàm sẽ được tính.

– Nếu đối số là văn bản hoặc giá trị không thể chuyển đổi thành số, sẽ xảy ra lỗi.

Ví dụ

Đối với bảng dữ liệu:

Hàm AVERAGE trong Excel 2

1. Tính trung bình cộng của các số B5-> B8.

Áp dụng hàm: = AVERAGE (B5: B8) ta được kết quả:

Hàm AVERAGE trong Excel 3

2. Tính trung bình cộng của các số từ D5 -> D8 và số 10.

Áp dụng hàm: = AVERAGE (D5: D8,10) ta được kết quả như sau:

Hàm AVERAGE trong Excel 4

3. Tính giá trị trung bình của các số từ B5 -> E8.

Áp dụng hàm: = AVERAGE (B5: E8) và kết quả như sau:

Hàm AVERAGE trong Excel 5

Bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm Average để tính giá trị trung bình, đây là một hàm khá thông dụng và được sử dụng rộng rãi trong tính toán Excel mà bạn nên biết. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Commenti


bottom of page