top of page

Hàm TRIM (hàm xóa khoảng trắng trong văn bản) trong Excel

Khi dữ liệu bạn sao chép hoặc tải về trực tuyến sẽ xuất hiện nhiều khoảng trống thừa, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian nếu xóa thủ công những khoảng trắng đó. Chức năng TRIM sẽ giúp bạn loại bỏ khoảng trắng nhanh chóng với một lượng lớn dữ liệu.

Hàm TRIM trong Excel 1

Bài viết mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm TRIM trong Excel.

Mô tả

Hàm TRIM là một hàm loại bỏ tất cả các khoảng trắng trong văn bản đầu vào và giữ lại một khoảng trắng giữa các từ.

Bạn có thể sử dụng nó khi văn bản có nhiều khoảng trắng thừa.

Hàm TRIM chỉ xóa ký tự khoảng trắng ASCII 7-bit khỏi văn bản, không xóa ký tự khoảng trắng không ngắt. Ký tự này thường được sử dụng trong các trang web làm phần tử HTML.

Cú pháp

= TRIM (văn bản)

Trong đó:

text là văn bản, văn bản cần bỏ khoảng trắng, các tham số bắt buộc. Bạn có thể nhập văn bản trực tiếp hoặc tham khảo nó.

Ví dụ

– Loại bỏ khoảng trắng trong văn bản “Nguyễn Văn A”

Hàm TRIM trong Excel 2

– Loại bỏ khoảng trắng trong các ô giá trị trong văn bản:

Hàm TRIM trong Excel 3

Như vậy, bài viết đã giới thiệu cú pháp và ví dụ giúp bạn hiểu cách sử dụng hàm TRIM. Sử dụng hàm TRIM rất đơn giản nhưng hiệu quả mang lại khá cao, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian xử lý tài liệu. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page