top of page

Hàm TINV – Hàm trả về nghịch đảo hai phía của phân phối t Student trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm TINV, hàm tính nghịch đảo phân phối t Student trong Excel.

Mô tả: hàm TINV hỗ trợ tính toán nghịch đảo của phân phối t Student có liên quan đến phân phối t Student 2 trong Excel.

Cú pháp: TINV (xác suất, cấp_tự do).

Trong đó:

– xác suất: Xác suất liên quan đến phân phối t Student hai phía, là một tham số bắt buộc.

– deg_freedom: Số bậc tự do đại diện cho các đặc tính của phân phối, là một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Mọi tham số của hàm không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu giá trị xác suất ≤ 0 hoặc xác suất> 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu deg_freedom là số thập phân -> hàm lấy phần nguyên của deg_freedom.

– deg_freedom -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– TINV trả về giá trị t, sao cho P (| X |> t) = xác suất, trong đó X là biến ngẫu nhiên phụ thuộc vào phân phối t và P (| X |> t) = P (X t).

– Hàm TINV phụ thuộc vào hàm TDIST.

– Hàm TINV sử dụng phương pháp tìm kiếm lặp, nếu tìm kiếm vẫn chưa hội tụ sau 100 lần lặp -> hàm trả về giá trị lỗi # N / A.

Ví dụ:

Tính giá trị của hàm TINV khi biết các tham số sau:

Cách sử dụng hàm TINV trong Excel

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = TINV (D6, D7).

Cách sử dụng hàm TINV trong Excel 2

Nhấn Enter -> Giá trị hàm TINV là:

Cách sử dụng hàm TINV trong Excel 3

Trường hợp nếu giá trị xác suất> 1 -> lỗi #NUM!

Cách sử dụng hàm TINV trong Excel 4

Trên đây là cách sử dụng và một số lưu ý khi sử dụng hàm TINV.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

コメント


bottom of page