top of page

Hàm TDIST – Hàm trả về xác suất của phân phối Student trong Excel

Trong môn xác suất thống kê, việc tính toán xác suất là công việc thường xuyên và gây nhiều áp lực cho bạn. Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết về hàm TDIST giúp bạn tính giá trị xác suất của phân phối Student.

Mô tả: Hàm trả về xác suất của phân phối t Student, phân phối t Student được áp dụng để kiểm tra giả thuyết đã cho với tập dữ liệu mẫu tương đối nhỏ.

Cú pháp: TDIST (x, độ_tự do, số đuôi).

Trong đó:

– x: Giá trị dùng để tính toán phân phối xác suất, là tham số bắt buộc.

– bậc_tự do: Số bậc tự do (ở dạng số nguyên), là tham số bắt buộc.

– tails: Xác định phần còn lại của giá trị trả về, là một tham số bắt buộc và có các giá trị sau:

+ tails = 1 -> Hàm TDIST () trả về phân phối 1 phía.

+ tails = 2 -> Hàm TDIST () trả về phân phối 2 chiều.

Chú ý:

– Tất cả các tham số trong hàm TDIST () phải ở dạng số nếu không hàm trả về lỗi #VALUE.

– Giá trị của x phải lớn hơn 0 nếu không hàm trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi, trong trường hợp bạn vẫn muốn nhận xác suất của giá trị x nhỏ hơn 0, hãy lưu ý những điều sau: TDIST (-x, df, 1) = 1 – TDIST (x, df, 1).

– Trong trường hợp độ_tự do Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu độ_tự do và Vỹ là số thập phân -> hàm lấy phần nguyên của 2 tham số này.

– Giá trị của tham số đuôi nằm trong tập hợp {1, 2} nếu không giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp nếu tails = 1 -> hàm TDIST = P (X> x), nếu tails = 2 -> hàm TDIST = P (| X |> x) = P (X> x) hoặc = P (X)

Ví dụ:

Tính xác suất của phân phối 3,88 với 66 bậc tự do trong hai trường hợp của tham số đuôi.

Cách sử dụng TDIST.  hàm số

– TH1: Trường hợp sấp = 1.

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = TDIST (D6, D7, D8).

Cách sử dụng TDIST 2.  hàm số

Nhấn phím Enter để nhận kết quả:

Cách sử dụng TDIST 3.  hàm số

Vậy xác suất 3,88 với số bước là 66 khi sấp = 1 có giá trị 0,000121842.

– TH2: Trường hợp tham số đuôi = 2.

Tương tự với trường hợp đuôi = 1 nhập công thức = TDIST (D7, D8, D9) -> nhấn Enter kết quả là:

Cách sử dụng TDIST 4.  hàm số

– TH3: Giả sử bạn muốn tính xác suất của giá trị -3,88 có 66 bậc tự do trong trường hợp số sấp = 1.

Nếu bạn nhập công thức TDIST cho giá trị -3.88, hàm trả về giá trị lỗi:

Cách sử dụng TDIST 5.  hàm số

Vì hàm SDIST không hỗ trợ khi tham số nhỏ hơn 0. Vì vậy để tính xác suất -3,88 bạn làm như sau: Tính xác suất của giá trị 3,88 -> xác suất của -3,88 = 1- SDIST (3,88).

Cách sử dụng TDIST 6.  hàm số

Trên đây là cách sử dụng và các trường hợp đặc biệt của hàm TDIST, hy vọng sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình làm việc.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

0 views0 comments
bottom of page