top of page

Hàm TBILLPRICE – Hàm tính giá trị của trái phiếu kho bạc có mệnh giá $ 100 trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng hàm TBILLPRICE – Hàm tính giá trị tiền mệnh giá 100 $ trong excel.

Mô tả: Chức năng tính giá trị dựa trên mệnh giá $ 100 cho trái phiếu kho bạc.

Cú pháp: = TBILLPRICE (tất toán, đáo hạn, chiết khấu).

Trong đó:

– Thanh toán: Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành trái phiếu và được bán cho người mua.

– Đáo hạn: Ngày đáo hạn hoặc ngày hết hạn của trái phiếu.

– chiết khấu: Tỷ lệ chiết khấu hay tỷ suất sinh lợi của trái phiếu.

Chú ý:

– Hàm thực hiện các phép tính dựa trên công thức:

Trong đó: DSM là số ngày từ khi giải quyết đến khi hết hạn.

– Nếu đáo hạn> chiết khấu hoặc chiết khấu – đáo hạn> 12 tháng -> hàm trả về giá trị lỗi NUM!

– Trường hợp ngày đáo hạn và chiết khấu không phải là ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị #VALUE.

Ví dụ:

Tính giá trị của trái phiếu có ngày thanh toán 1/1/2016, ngày đáo hạn 1/12/2016 và lãi suất chiết khấu 8,9%.

Cách sử dụng TBILLPRICE.  hàm số

Trong ô tính giá trị, nhập công thức: = TBILLPRICE (B6, C6, D6).

Cách sử dụng TBILLPRICE 2.  hàm số

Nhấn Enter -> giá trị của trái phiếu tính theo mệnh giá $ 100 với tỷ lệ chiết khấu 8,9% là:

Cách sử dụng TBILLPRICE 3.  hàm số

Trường hợp nếu bạn nhập ngày đáo hạn – ngày quyết toán> 12 tháng thì hàm trả về giá trị lỗi #NUM.

Cách sử dụng TBILLPRICE 4.  hàm số

Trên đây là cách sử dụng và một số lưu ý khi sử dụng hàm TBILLPRICE.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

8 views0 comments

Comments


bottom of page