top of page

Hàm T.TEST – Hàm trả về xác suất được liên kết với Bài kiểm tra t Student trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm T.TEST – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm T.TEST - Hàm trả về xác suất được liên kết với Bài kiểm tra t Student trong Excel

Mô tả: Hàm trả về xác suất được liên kết với Kiểm tra t Student. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: T.TEST (array1, array2, đuôi, type)

Trong đó:

– array1: Tập dữ liệu đầu tiên, là tham số bắt buộc.

– array2: Tập dữ liệu thứ hai, là một tham số bắt buộc.

– tails: Xác định giá trị của phân phối, là một tham số bắt buộc bao gồm:

+ sấp = 1 -> sử dụng phân phối 1 mặt.

+ sấp = 1 -> sử dụng phân phối 2 mặt.

– type: Loại thử nghiệm t cần thực hiện, là tham số bắt buộc bao gồm:

+ type = 1 -> phép thử được thực hiện theo cặp.

+ type = 2 -> phép thử được thực hiện với 2 mẫu có cùng phương sai.

+ type = 3 -> test được thực hiện với 2 mẫu có phương sai khác nhau.

Chú ý:

– Nếu hai mảng có số điểm dữ liệu khác nhau và kiểu = 1-> hàm trả về giá trị lỗi # N / A.

– Các giá trị đối số không phải là số nguyên -> chúng bị cắt ngắn thành số nguyên.

– Nếu đuôi không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu đuôi nằm ngoài phạm vi -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính xác suất liên quan đến phép thử t của Sinh viên như được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính xác suất liên quan đến phép thử t của Sinh viên như được mô tả trong bảng

– Tính xác suất liên quan đến phép thử t Sinh viên được ghép đôi có phân phối 2 phía. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = T.TEST (C6: C10, D6: D10,2,1)

Trong ô cần tính, nhập công thức = T.TEST (C6: C10, D6: D10,2,1)

– Nhấn Enter -> xác suất liên quan đến phép thử t Sinh viên được ghép đôi có phân phối 2 phía là:

Kết quả xác suất liên quan đến phép thử t Sinh viên được ghép đôi với phân phối 2 phía

– Tính xác suất liên quan đến phép thử t của Student của hai mẫu có cùng phương sai với phân phối một phía. Trong ô cần tính, hãy nhập công thức: = T.TEST (C6: C10, D6: D10,1,2)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = T.TEST (C6: C10, D6: D10,1,2)

– Nhấn Enter -> xác suất liên quan đến phép thử t Student của hai mẫu có cùng phương sai với phân phối một phía là:

Kết quả xác suất liên quan đến phép thử t hai mẫu của Sinh viên có cùng phương sai với phân phối một phía

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm T.TEST trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Comments


bottom of page