top of page

Hàm T.INV – Hàm trả về nghịch đảo bên trái của phân phối t Student trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm T.INV – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm T.INV - Hàm trả về nghịch đảo bên trái của phân phối t Student trong Excel

Mô tả: Hàm trả về nghịch đảo bên trái của phân phối t Student. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: T.INV (xác suất, cấp_tự do)

Trong đó:

– xác suất: Xác suất liên quan đến giá trị t của phân phối Student t, là một tham số bắt buộc.

– deg_freedom: Số bậc tự do của phân phối, là một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Mọi đối số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu xác suất ≤ 0 hoặc xác suất> 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu deg_freedom < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Giá trị nhỏ nhất của deg_freedom phải là 1.

Ví dụ:

Tính nghịch đảo ở phía bên trái của phân phối t Student của các giá trị trong bảng dưới đây:

Tính nghịch đảo bên trái của phân phối t Student

– Tại ô cần tính nhập công thức: = T.INV (D6, D7)

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức = T.INV (D6, D7)

– Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo bên trái của phân phối t Student là:

Kết quả là nghịch đảo bên trái của Học sinh.  phân phối t

– Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp xác suất liên kết với giá trị t lớn hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trong trường hợp xác suất liên quan đến giá trị t lớn hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm T.INV trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page