top of page

Hàm SUMIFS trong Excel

Bạn đã biết cách tính tổng trong Excel với hàm SUM (), nhưng để tính tổng các ô thỏa mãn nhiều điều kiện nhất định thì có thể bạn chưa biết. Hàm SUMIFS () giúp bạn nhanh chóng tính tổng các ô trong phạm vi thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện.

Hàm SUMIFS trong Excel 1

Bài viết dưới đây sẽ mô tả cú pháp, hàm và cách sử dụng hàm SUMIFS () trong Excel.

Mô tả

Hàm SUMIFS () là một hàm tính tổng các ô trong một dải ô hoặc dải ô đã chọn thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện.

Cú pháp

= SUMIFS (sum_range, tiêu_phí1, tiêu chí1, tiêu_phí2, tiêu chí2, …)

Trong đó:

– sum_range: là các ô cần tính tổng bao gồm số hoặc tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô chứa số, giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Một tham số bắt buộc.

– criteria_range1: phạm vi cần được đánh giá theo điều kiện, bắt buộc.

– tiêu chí1: điều kiện dưới dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, bắt buộc.

– criteria_range2, criteria2,…: tùy chọn phạm vi và điều kiện bổ sung, hàm cho phép tối đa 127 cặp tiêu chí, tiêu chí.

Ghi chú

– Với mỗi ô trong phạm vi, phạm vi sum_range sẽ được tính tổng khi tất cả các điều kiện tương ứng được xác định là đúng với ô đó.

– Các ô trong sum_range chứa TRUE được coi là 1, các ô không chứa FALSE được coi là 0.

– Mỗi dải tiêu chí phải có cùng kích thước và hình dạng với dải tiêu chí, tức là dải tiêu chí và sum_range phải có cùng số hàng và cùng số cột.

– Trong các tiêu chí, bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện: dấu chấm hỏi (?) Thay vì một ký tự đơn, dấu hoa thị

thay vì một chuỗi. Nếu điều kiện là dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị, bạn phải nhập dấu ~ trước đó.

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu sau:

Hàm SUMIFS trong Excel 2

Lời yêu cầu:

1. Tính tổng số sản phẩm đã bán của nhân viên tên Nga với STT

2. Tính tổng số sản phẩm mà nhân viên tên Hương bán được với tất cả các sản phẩm trừ “Na”.

Kết quả sau khi áp dụng hàm SUMIFS () như sau:

Hàm SUMIFS trong Excel 3

Như vậy, với nội dung được trình bày trong bài viết này, bạn đã có thể biết được cú pháp, hàm và cách sử dụng hàm SUMIFS () thông qua các ví dụ cụ thể. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

5 views0 comments

Comments


bottom of page