top of page

Hàm STDEV.P – Trả về độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm STDEV.P – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm STDEV.P - Trả về độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

Mô tả: Trả về độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tập hợp, bỏ qua các giá trị logic và văn bản. Độ lệch chuẩn là thước đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: STDEV.P (number1,[number2]…)

Trong đó:

– số 1,[number2]…: Là các giá trị bạn muốn tính độ lệch chuẩn, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các tham số còn lại là tùy chọn và chứa tối đa 254 tham số số.

Chú ý:

– Hàm STDEV.P giả định các đối số của nó là tổng thể.

– Với cỡ mẫu lớn -> STDEV.S, STDEV.P trả về giá trị gần như nhau.

– Độ lệch chuẩn được tính bằng phương pháp “n”.

– Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Khi gõ trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dưới dạng văn bản trong các đối số của hàm -> các giá trị này vẫn được tính.

– Hàm bị lỗi khi các đối số là văn bản hoặc không thể chuyển đổi giá trị lỗi.

– Nếu bạn muốn tính cả giá trị lôgic và giá trị văn bản -> sử dụng hàm STDEVPA.

– Phương trình STDEV.P sử dụng:

[sqrt {frac{{sum {{{left( {x – overline x } right)}^2}} }}{n}} ]

Trong đó:

+ x là AVERAGE trung bình mẫu (number1, number2, …)

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính độ lệch chuẩn dựa trên tập hợp các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính độ lệch chuẩn dựa trên tập hợp các giá trị trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: = STDEV.P (D6: D10)

Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức = STDEV.P (D6: D10)

– Nhấn Enter -> độ lệch chuẩn dựa trên dân số là:

Nhấn Enter trả về độ lệch chuẩn dựa trên tập hợp

– Trong trường hợp giá trị của phần tử trong tập hợp là văn bản hoặc giá trị logic -> chúng bị bỏ qua:

Trong đó giá trị của phần tử trong tập hợp là văn bản hoặc giá trị lôgic - chúng bị bỏ qua

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm STDEV.P trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page