top of page

Hàm SMALL – Hàm trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm NHỎ – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm SMALL - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong tập dữ liệu.

Cú pháp: SMALL (mảng, k)

Trong đó:

– array: Mảng hoặc dải điểm dữ liệu để xác định giá trị nhỏ nhất thứ k.

– k: Thứ tự (từ giá trị nhỏ nhất) trong mảng dữ liệu trả về.

Chú ý:

– Nếu mảng trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu k ≤ 0 hoặc k vượt quá số điểm dữ liệu trong mảng -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Với n là số điểm dữ liệu ta có:

+ SMALL (array, 1) -> trả về giá trị nhỏ nhất trong mảng.

+ SMALL (array, n) -> trả về giá trị lớn nhất trong mảng.

Ví dụ:

Tính giá trị nhỏ nhất thứ k theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị nhỏ nhất thứ k theo mô tả trong bảng

– Tính giá trị nhỏ thứ 2 trong mảng 1. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = SMALL (C6: C10,2)

Tính giá trị nhỏ nhất thứ 2 trong mảng1 = SMALL (C6: C10,2)

– Nhấn Enter -> Giá trị nhỏ thứ 2 trong mảng1 là:

Giá trị nhỏ nhất thứ 2 trong mảng 1 là 26

– Tính giá trị nhỏ thứ 3 trong mảng2. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = SMALL (D6: D10,3)

Tính giá trị nhỏ thứ 3 trong array2 = SMALL (D6: D10,3)

Trong mảng2 có 2 phần tử giống nhau, đều là 29 nhưng hàm vẫn sắp xếp theo 2 thứ tự, 1 giá trị nhỏ thứ 3 và 1 giá trị nhỏ thứ 4.

– Tính giá trị nhỏ thứ 6 trong mảng 1. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = SMALL (C6: C10,6)

Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Vì mảng1 chỉ có 5 phần tử nên không có giá trị nhỏ thứ 6 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SMALL trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page