top of page

Hàm SKEW – Hàm trả về độ lệch của phân phối trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm SKEW – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm SKEW - Hàm trả về độ lệch của phân phối trong Excel

Mô tả: Hàm trả về độ lệch của phân phối – độ lệch biểu thị sự không đối xứng của phân phối quanh trục của nó.

– Độ lệch âm: Phân bố với phía không đối xứng mở rộng hơn đến các giá trị âm.

– Độ lệch dương: Phân phối với phía không đối xứng mở rộng nhiều hơn đến một giá trị dương.

Cú pháp: SKEW (number1, [number2]…)

Trong đó:

– số 1, [number2]…): Là các giá trị bạn muốn tính toán độ lệch, trong đó number1 là giá trị bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số số.

Chú ý:

– Giá trị của đối số phải là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Giá trị logic và số biểu diễn văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách các đối số -> vẫn được tính.

– Các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển sang dạng số -> khiến hàm bị lỗi.

– Nếu đối số là một mảng tham chiếu có chứa văn bản hoặc giá trị logic -> những giá trị này bị bỏ qua, nhưng 0 vẫn được tính.

– Nếu có ít hơn 3 điểm dữ liệu hoặc độ lệch chuẩn bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi # DIV / 0.

– Phương trình độ lệch được xác định theo công thức:

[frac{n}{{left( {n – 1} right)left( {n – 2} right)}}{sum {left( {frac{{{x_i} – bar x}}{s}} right)} ^3}]

Ví dụ:

Tính độ lệch của phân phối các giá trị trong bảng dưới đây:

Tính độ lệch của phân phối các giá trị trong bảng

– Tính độ lệch của sự phân bố các giá trị số. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = SKEW (D6: D10)

Tính độ lệch của phân phối các giá trị số = SKEW (D6: D10)

– Nhấn Enter -> độ lệch của phân bố các giá trị số là:

Kết quả của độ lệch của sự phân bố của số lượng.  giá trị

– Tính độ lệch của phân phối các giá trị của số và 58. Trong ô cần tính, nhập công thức: = SKEW (D6: D10,58)

Tính độ lệch của phân phối các giá trị của số và 58 = SKEW (D6: D10,58)

– Nhấn Enter -> độ lệch của phân phối số và giá trị 58 là:

Kết quả của độ lệch phân phối của số và 58.  giá trị

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SKEW trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

25 views0 comments

Comments


bottom of page