top of page

Hàm RANK.AVG – Hàm trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm RANK.AVG – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm RANK.AVG - Hàm trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số với kích thước của số đó so với các giá trị khác. Nếu nhiều giá trị có cùng thứ hạng -> hàm trả về thứ hạng trung bình. Chức năng hỗ trợ từ phiên bản 2010 trở đi.

Cú pháp: RANK.AVG (number, ref,[order])

Trong đó:

– number: Giá trị bạn muốn tìm thứ hạng, là một tham số bắt buộc.

– ref: Mảng hoặc tham chiếu đến một cuốn số, một tham số bắt buộc.

– order: Số cho biết cách sắp xếp các điều khoản, là một tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Nếu bỏ thứ tự -> hàm mặc định sắp xếp các điều khoản theo thứ tự giảm dần.

– Nếu thứ tự ≠ 0 -> hàm mặc định sắp xếp các điều khoản theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ:

Xác định thứ hạng của giá trị 66 trong mảng dữ liệu được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xác định thứ hạng của giá trị 66 trong mảng dữ liệu

– Xác định hạng của giá trị 66 theo thứ tự giảm dần. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = RANK.AVG (D6, D7: J7, D8)

Xác định thứ hạng của giá trị 66 theo thứ tự giảm dần

– Nhấn Enter -> thứ hạng của giá trị 66 là:

Nhấn Enter trả về thứ hạng của giá trị 66

– Xác định hạng của giá trị 66 theo thứ tự tăng dần. Tại ô cần tính nhập công thức: = RANK.AVG (D6, D7: J7, D8) -> Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Xác định thứ hạng của giá trị 66 theo thứ tự tăng dần

Vậy với 2 cách sắp xếp khác nhau -> số hạng của cùng một giá trị khác nhau.

Vì vậy với thứ tự giá trị ≠ 0-> mảng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

– Trường hợp có 2 giá trị trùng lặp có cùng thứ hạng -> hàm trả về thứ hạng trung bình:

Trong trường hợp có 2 giá trị trùng lặp với cùng thứ hạng - hàm trả về thứ hạng trung bình

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm RANK.AVG trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page