top of page

Hàm QUARTILE.EXC – Hàm trả về các phần tư của tập dữ liệu không bao gồm các giá trị 0 và 1 tro

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm QUARTILE.EXC – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm QUARTILE.EXC - Hàm trả về các phần tư của tập dữ liệu không bao gồm các giá trị 0 và 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phần tư của tập dữ liệu, với các giá trị phần trăm từ 0 đến 1 không bao gồm 0 và 1. Hàm được hỗ trợ từ các phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: QUARTILE.EXC (mảng, phần tư)

Trong đó:

– array: Mảng hoặc dải ô chứa các giá trị bạn muốn tìm các phần tư, một tham số bắt buộc.

– quart: Vị trí của tứ phân vị cần trả về, là tham số bắt buộc bao gồm 3 giá trị là 1, 2 và 3. Ngoài các giá trị này, hàm trả về giá trị lỗi.

Chú ý:

– Nếu quart không phải là số nguyên -> nó bị cắt bớt thành số nguyên.

– Nếu mảng trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu quart ≥ 4 hoặc quart ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Các hàm MIN và MAX, MEDIAN trả về cùng giá trị với hàm QUARTILE.EXC với các giá trị tương ứng quart = 0, quart = 4, quart = 2.

Ví dụ:

Định vị các phân vị như được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Định vị các phân vị như được mô tả trong bảng

– Định vị phân vị thứ nhất. Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = QUARTILE.EXC (D6: J6, D7)

Định vị phân vị thứ nhất = QUARTILE.EXC (D6: J6, D7)

– Nhấn Enter -> Phân vị thứ nhất là:

Phần trăm đầu tiên là 9

– Phân vị thứ 6. Trong ô cần tính, hãy nhập công thức: = QUARTILE.EXC (D6: J6,4). Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tính vị trí phần trăm thứ 6

Ở đây do giá trị quart = 6> 4 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! Giá trị quart chỉ có trong 3 giá trị 1, 2 và 3.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm QUARTILE.EXC trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Comments


bottom of page