top of page

Hàm PROB – Hàm trả về xác suất mà các giá trị trong một phạm vi nằm giữa hai giới hạn trong Ex

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm PROB – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm PROB - Hàm trả về xác suất mà các giá trị trong một phạm vi nằm giữa hai giới hạn trong Excel

Mô tả: Hàm trả về xác suất mà các giá trị trong một phạm vi nằm giữa hai giới hạn.

Cú pháp: PROB (x_range, prob_range, [lower_limit], [upper_limit])

Trong đó:

– x_range: phạm vi giá trị số của x với các xác suất đi kèm, là tham số bắt buộc.

– prob_range: Tập hợp các xác suất được liên kết với các giá trị trong x_range, là một tham số bắt buộc.

– Lower_limit: Giới hạn dưới của giá trị bạn muốn tính xác suất.

– upper_limit: Giới hạn trên tùy chọn của giá trị bạn muốn tính xác suất.

Chú ý:

– Nếu bất kỳ giá trị nào trong Prob_name không bằng 1 hoặc có giá trị lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu tham số upper_limit bị bỏ qua -> hàm trả về với xác suất low_limit

– Nếu x_range và prob_range có số lượng điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi # N / A

Ví dụ:

Tính xác suất Prob với dữ liệu được mô tả trong bảng dưới đây:

Tính xác suất Prob với dữ liệu được mô tả trong bảng

– Trong ô tính xác suất, nhập công thức: = PROB ($ B $ 6: $ B $ 9, $ C $ 6: $ C $ 9, D6) (Ở đây ta sử dụng địa chỉ tuyệt đối)

Trong ô để tính xác suất, hãy nhập công thức = PROB ($ B $ 6: $ B $ 9, $ C $ 6: $ C $ 9, D6)

– Nhấn Enter -> copy công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Trường hợp 1 trong các giá trị trong prob_range lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp 1 trong các giá trị trong prob_range lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm Prob – hàm trả về xác suất giá trị trong một khoảng nằm giữa hai giới hạn trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

10 views0 comments

Comments


bottom of page