top of page

Hàm PHI – Trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân phối chuẩn trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm PHI – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm PHI - Trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân phối chuẩn trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân phối chuẩn hóa chuẩn hóa. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: PHI (x)

Trong đó:

– x: Giá trị bạn muốn xác định phân phối chuẩn hóa, là một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu x không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x là giá trị số không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị của hàm mật độ cho phân phối chuẩn hóa được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị của hàm mật độ cho phân phối chuẩn hóa

– Trong ô cần tính, nhập công thức: = PHI (C6)

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức = PHI (C6)

– Nhấn Enter -> giá trị hàm mật độ chuẩn hóa 0,25 là:

Kết quả của giá trị hàm mật độ chuẩn hóa là 0,25

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Trường hợp x không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trong đó x không phải là số - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PHI trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Comments


bottom of page