top of page

Hàm PERCENTRANK.EXC – Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng phần tră

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm PERCENTRANK.EXC – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm PERCENTRANK.EXC - Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng phần trăm không bao gồm các giá trị 0 và 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng phần trăm không bao gồm các giá trị 0 và 1. Hàm được hỗ trợ từ các phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: PERCENTRANK.EXC (mảng, x,[significance])

Trong đó:

– array: Mảng hoặc phạm vi dữ liệu để chỉ định phân vị, là một tham số bắt buộc.

– x: Giá trị bạn muốn xác định thứ hạng của nó trong tập dữ liệu, là một tham số bắt buộc.

-significance: Giá trị xác định số chữ số của giá trị phần trăm trả về, là tham số tùy chọn, nếu bỏ qua, mặc định là 3 chữ số.

Chú ý:

– Nếu giá trị mảng trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị có ý nghĩa < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.

– Nếu x không trùng với giá trị nào của mảng -> hàm nội suy để xác định thứ hạng của giá trị.

Ví dụ:

Tìm thứ hạng của các giá trị mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm thứ hạng của các giá trị

– Tính thứ hạng của giá trị 12 trong mảng. Trong ô cần tính, hãy nhập công thức: = PERCENTRANK.EXC (E6: K6, E7)

Tính thứ hạng của giá trị 12 trong mảng

– Nhấn Enter -> thứ hạng của giá trị 12 trong tập dữ liệu là:

Xếp hạng của giá trị 12 trong tập dữ liệu là 0,5

– Tính hạng của giá trị 4,25. Trong ô cần tính, hãy nhập công thức: = PERCENTRANK.EXC (E6: K6, E8)

Tính hạng của giá trị 4,25

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Vì giá trị 4,25 là một giá trị không có trong mảng - hàm trả về giá trị # N / A.  giá trị lỗi

Vì giá trị 4.25 không có trong mảng -> hàm trả về giá trị lỗi # N / A

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERCENTRANK.EXC trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page