top of page

Hàm PERCENTILE.EXC – Trả về phần trăm thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k từ 0 đến 1 tr

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm PERCENTILE.EXC – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm PERCENTILE.EXC - Trả về phần trăm thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k từ 0 đến 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi có k nằm trong phạm vi 0 đến 1, không bao gồm các giá trị 0 và 1.

Cú pháp: PERCENTILE.EXC (mảng, k)

Trong đó:

– array: Mảng hoặc phạm vi dữ liệu để chỉ định phân vị, là một tham số bắt buộc.

– k: Giá trị phần trăm trong phạm vi từ 0 đến 1 bao gồm 0 và 1, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu giá trị mảng trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị k không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE! giá trị lỗi.

– Nếu k ≤ 0 hoặc k ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu k không là bội của 1 / (n – 1) -> hàm nội suy xác định giá trị phân vị thứ k.

– Hàm PERCENTILE.EXC sẽ nội suy khi giá trị phần trăm trả về nằm giữa hai giá trị trong mảng. Trường hợp hàm không nội suy được -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm giá trị của phân vị 0,56 trong tập dữ liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm giá trị của phân vị 0,56 trong tập dữ liệu trong bảng

– Trong ô cần tính, nhập công thức: = PERCENTILE.EXC (E6: K6,3)

Trong ô cần tính, hãy nhập công thức = PERCENTILE.EXC (E6: K6,3)

– Nhấn Enter -> giá trị của phân vị 0,56 trong tập dữ liệu trong tập dữ liệu là:

Giá trị kết quả của phân vị 056 trong tập dữ liệu trong tập dữ liệu

– Trường hợp giá trị phân vị k = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trong đó giá trị phân vị k = 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp giá trị phân vị k> 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!


Trong trường hợp giá trị phân vị k> 1 – hàm trả về giá trị lỗi #NUM!” title=”Trong trường hợp giá trị phân vị k> 1 – hàm trả về giá trị lỗi #NUM!” chiều rộng =”501″ chiều cao =”338″></p>
<p>Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERCENTILE.EXC trong Excel.</p>
<p>        Chúc may mắn!</p>
<p>
Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: <a href=
0 views0 comments
bottom of page