top of page

Hàm OR trong Excel, cách sử dụng hàm OR và các ví dụ minh họa

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng của hàm OR – Hàm logic trong excel.

Mô tả: Hàm OR là một hàm trả về giá trị logic trong Excel.

Cú pháp: OR (logic 1, [logical 2]…).

Trong đó:

– lôgic 1, lôgic 2 là các giá trị lôgic (với giá trị Đúng hoặc Sai).

– Hàm có thể chứa tới 255 giá trị logic.

– Giá trị trả về của hàm: hàm trả về giá trị True nếu một trong các đối số là True, hàm trả về giá trị False khi tất cả các đối số là False.

Chú ý:

– Các đối số phải là các giá trị logic hoặc tham chiếu đến một mảng chứa các giá trị logic.

– Nếu một trong các đối số của hàm có giá trị là văn bản hoặc ô trống, các giá trị này sẽ bị bỏ qua.

– Trong trường hợp toàn bộ giá trị đối số không phải là giá trị logic, hàm trả về giá trị lỗi #VALUE.

– Bạn có thể sử dụng hàm OR trong công thức mảng bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER.

Ví dụ:

Tính giá trị của hàm OR cho các giá trị logic sau:

Hàm OR trong Excel

– Tại ô tính giá trị, nhập công thức: = OR (C6, D6, E6).

Hàm OR trong Excel 2

Nhấn Enter cho kết quả trong hàm OR khi tất cả các đối số là TRUE:

Hàm OR trong Excel 3

– Copy công thức các giá trị còn lại -> kết quả là:

Hàm OR trong Excel 4

– Trường hợp bỏ qua 1 trong các đối số chứa text hoặc ô trống -> giá trị trả về vẫn là giá trị logic.

Hàm OR trong Excel 5

– Nếu tất cả các đối số là văn bản hoặc trống, hàm trả về giá trị lỗi #VALUE.

Hàm OR trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và các trường hợp thường gặp của hàm OR.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page