top of page

Hàm NPER – Hàm tính toán số kỳ của một khoản đầu tư trong Excel

Thông thường, lãi suất chứng khoán thường được tính theo chu kỳ. Vì vậy nếu bạn là người chơi chứng khoán thì hãy nắm rõ cách tính này để có thể chủ động tính lãi nhận được. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách sử dụng hàm NPER để tính số kỳ của một khoản đầu tư.

Mô tả: Hàm được sử dụng để tính số kỳ đầu tư vào một chứng khoán nhất định dựa trên các khoản thanh toán bằng nhau và lãi suất cố định.

Cú pháp: NPER (tỷ lệ, pmt, pv,[fv],[type]).

Trong đó:

– rate: Lãi suất chứng khoán theo kỳ hạn, tham số bắt buộc.

– pmt: Thanh toán theo kỳ, tham số bắt buộc. Thông thường pmt chứa tiền gốc và tiền lãi.

– pv: Giá trị hiện tại hoặc thanh toán một lần tương ứng với các khoản thanh toán trong tương lai, nó là một tham số bắt buộc.

– fv: Giá trị tương lai hoặc số dư mong muốn của bạn sau khi thực hiện khoản thanh toán cuối cùng, tham số này là tùy chọn, nếu bỏ qua, giá trị mặc định là 0.

– type: Xác định thời điểm thanh toán, có 2 giá trị: 0 => thanh toán cuối kỳ và bằng 1 => thanh toán đầu kỳ.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau.

Bảng dữ liệu ban đầu

– Tính số kỳ của khoản đầu tư.

– Tính số kỳ của khoản đầu tư trừ đi các khoản thanh toán ban đầu.

– Tính số kỳ cho khoản tiền gửi ban đầu trừ khi giá trị tương lai bằng 0.

1. Tính số kỳ của khoản đầu tư

– Tại ô cần tính, nhập công thức sau: = NPER (D5 / 12, D6, D7, D8, D9).

Tính số kỳ của khoản đầu tư

– Kết quả:

Kết quả

2. Tính số kỳ đầu tư trừ đi các khoản thanh toán ban đầu

– Tại ô cần tính nhập công thức: NPER (D5 / 12, D6, D7, D8) ngầm định là khoản thanh toán cuối kỳ.

Tính số kỳ đầu tư trừ đi các khoản thanh toán ban đầu

– Kết quả:

Kết quả 2

3. Tính số khoảng thời gian đầu trừ khi giá trị tương lai là 0

– Tại ô cần tính nhập công thức sau: = NPER (D5 / 12, D6, D7).

Tính số kỳ của khoản đầu tư ban đầu trừ khi giá trị tương lai là 0

– Kết quả:

Kết quả 3

Kết quả so sánh 3 trường hợp nếu tiền trả cuối kỳ cao hơn đầu kỳ, trường hợp giá trị tương lai bằng 0, số kỳ quá ít có giá trị âm.

Hi vọng với bài viết trên bạn sẽ có sự lựa chọn phù hợp.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page