top of page

Hàm NORM.S.DIST – Hàm trả về phân phối chuẩn với giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn bằng

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm NORM.S.DIST – một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thống kê rất phổ biến trong Excel.

Hàm NORM.S.DIST - Hàm trả về phân phối chuẩn với giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Sử dụng hàm thay thế cho bảng chứa các vùng đường cong chuẩn hóa. Hỗ trợ chức năng từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: NORM.S.DIST (z, tích lũy)

Trong đó:

– z: Giá trị bạn muốn tính toán phân phối, là một tham số bắt buộc.

– tích lũy: Giá trị logic xác định định dạng của hàm, là một tham số bắt buộc bao gồm:

+ lũy tích = Đúng -> trả về hàm phân phối tích lũy.

+ tích lũy = Sai -> trả về hàm mật độ xác suất.

Chú ý:

– Nếu z không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Phương trình cho hàm mật độ chuẩn hóa là:

[fleft( z right) = frac{1}{{sqrt {2pi } }}{e^{ – frac{{{z^2}}}{2}}}]

Ví dụ:

Tìm phân phối chuẩn của các giá trị trong bảng dưới đây:

Tìm phân phối chuẩn của các giá trị trong bảng

– Tính giá trị của hàm phân phối tích lũy chuẩn hóa (tương ứng với giá trị True). Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = NORM.S.DIST (D6, D7)

– Nhấn Enter -> giá trị của hàm phân phối lũy kế chuẩn là:

Tính giá trị của hàm phân phối tích lũy chuẩn hóa (tương ứng với True) = NORM.S.DIST (D6, D7)

– Tính giá trị của hàm phân phối xác suất chuẩn (tương ứng với Sai). Trong ô được tính toán, hãy nhập công thức: = NORM.S.DIST (D6, D8)

Tính giá trị hàm phân phối xác suất chuẩn (tương ứng với giá trị Sai) = NORM.S.DIST (D6, D8)

– Nhấn Enter -> giá trị của hàm phân phối xác suất chuẩn là:

Nhấn Enter trả về giá trị của hàm phân phối xác suất chuẩn

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NORM.S.DIST trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page