top of page

Hàm nhân (hàm PRODUCT) trong Excel

Hàm nhân trong Excel rất quan trọng đối với những bạn thường xuyên phải xử lý và tính toán dữ liệu trong Excel. Trong Excel, bạn cũng có thể sử dụng toán tử * để nhân dữ liệu, tuy nhiên với lượng dữ liệu lớn thì bạn nên sử dụng hàm nhân – Product để có thể tính toán dữ liệu nhanh hơn.

Bài viết hướng dẫn cú pháp và cách sử dụng hàm Product để nhân dữ liệu trong Excel.

Mô tả

Hàm Sản phẩm là một hàm nhân trong Excel để nhân tất cả các đối số đã nhập và trả về tích của chúng.

Bạn có thể sử dụng toán tử * thông thường, nhưng bạn nên sử dụng hàm Sản phẩm để nhân nhiều ô trong Excel với nhau.

Cú pháp

= PRODUCT (số 1, [number2]…)

Trong đó: number1, number2 là các số để nhân, có thể là số có thể là ô trong Excel, tối đa 255 đối số.

Lưu ý: Nếu đối số là một mảng hoặc tham chiếu, các ô trống và giá trị logic và văn bản trong mảng sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ: Cho bảng số liệu dưới đây và tính Tổng lương cho nhân viên.

Hàm sản phẩm trong Excel 1

Sử dụng chức năng Sản phẩm: = PRODUCT (D5: E5)

Hàm sản phẩm trong Excel 2

Để tính toán cho tất cả các nhân công, bạn di chuyển chuột xuống góc dưới bên phải của ô và nhập công thức (chuột chuyển thành dấu +) như hình bên dưới ::

Hàm sản phẩm trong Excel 3

Kéo đến nhân viên cuối cùng, sau đó thả chuột.

Hàm sản phẩm trong Excel 4

Vì vậy tất cả nhân viên đều được tính tổng lương.

Hàm sản phẩm trong Excel 5

Vì vậy, thay vì sử dụng toán tử * để xử lý dữ liệu cần nhân, sử dụng chức năng nhân Sản phẩm sẽ hiệu quả và giúp bạn tính toán nhanh hơn. Chỉ cần nhớ cú pháp và áp dụng hàm một cách hợp lý, bạn sẽ nhanh chóng xử lý và tính toán dữ liệu. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page