top of page

Hàm N – Hàm trả về một giá trị số được chuyển đổi từ bất kỳ giá trị nào khác với giá trị lỗi t

Bài viết dưới đây giới thiệu đến các bạn hàm N – 1, một trong những hàm nằm trong nhóm các hàm thông tin rất phổ biến trong Excel.

Hàm N - Hàm trả về một giá trị số được chuyển đổi từ bất kỳ giá trị nào khác với giá trị lỗi trong Excel

Mô tả: Hàm trả về một giá trị số được chuyển đổi từ bất kỳ giá trị nào.

Cú pháp: N (giá trị)

Trong đó:

– value: Giá trị bạn muốn chuyển đổi, là tham số bắt buộc bao gồm các giá trị có thể chuyển đổi sau:

+ value là một số -> hàm trả về chính số đó.

+ value là ngày có định dạng sẵn trong Excel -> hàm trả về số thứ tự của ngày đó.

+ value = True -> hàm trả về số 1.

+ value = False -> hàm trả về 0.

+ value là giá trị lỗi như # DIV / 0, #VALUE !,… -> hàm trả về giá trị lỗi.

+ giá trị nằm ngoài các giá trị trên -> hàm trả về 0.

Chú ý:

– Nên hạn chế sử dụng hàm này trong các công thức vì Excel sẽ tự động chuyển đổi khi cần thiết.

Ví dụ:

Chuyển đổi các giá trị sau thành số với dữ liệu được mô tả trong bảng bên dưới:

Chuyển các giá trị sau sang dạng số

– Tại ô cần tính, nhập công thức: = N (C6)

Trong ô cần tính, nhập công thức = N (C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

– Ở đây giá trị logic là True -> hàm trả về giá trị 1.

– Trường hợp giá trị là giá trị văn bản hoặc giá trị trống -> hàm trả về 0:

Trong đó giá trị là giá trị văn bản hoặc giá trị trống - Hàm trả về 0

– Giá trị ở đâu là giá trị #NUM! -> hàm trả về giá trị lỗi tương ứng với giá trị trong value:

Trong đó giá trị là #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm N trong Excel.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comments


bottom of page